Herstelgericht werken

De kern:

we maken allemaal fouten en allen leren we met ‘vallen en opstaan’. Ook wanneer jongeren een jeugddelict plegen en er sprake is van een dader en een slachtoffer. Dan is het in het opgroeien en leren nog belangrijker dat feiten onder ogen kunnen worden gezien. Zo kan er inzicht groeien in de aanleiding en de effecten van het gestelde gedrag. Naast dit leerproces is het vaak ook helend, zowel voor dader als voor slachtoffer, dat een gemaakte fout ook kan worden hersteld.

Wat doet CAFT - Constructieve Afhandeling Feiten Turnhout ?

CAFT - onze dienst voor ‘herstelgerichte constructieve afhandeling’ van feiten - verzorgt een neutrale bemiddeling tussen betrokken partijen bij feiten of conflicten, met het oog op een proces van herstel. Daarnaast organiseren ze op vraag van de jeugdrechtbank een herstelgericht groepsoverleg - Hergo - of volgen ze de gemeenschapsdiensten en de leerprojecten op die door de jeugdrechtbank worden opgelegd. Sinds het nieuwe jeugddelinquentierecht in voege is, kan ook het parket de leerprojecten als voorwaarden opleggen. Tevens is het Positief Project een nieuw aanbod vanuit parket of jeugdrechtbank dat ondersteund wordt door CAFT.

Voor wie?

De doelgroep van CAFT bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn, én - afhankelijk van de afhandelingsvorm - hun slachtoffers. De opdracht wordt gegeven vanuit een gerechtelijke instantie.

Wanneer er sprake is van een dader en een slachtoffer kan er, na toestemming van het parket of de jeugdrechtbank, een aanbod tot herstelbemiddeling worden gedaan. Hergo wordt aangeboden door de jeugdrechtbank aan minderjarige delictplegers en hun slachtoffers. Een Positief Project vertrekt als vrijwillig aanbod naar de minderjarige vanuit het parket of de jeugdrechtbank. Een gemeenschapsdienst wordt opgestart wanneer het een sanctie is die opgelegd werd door de jeugdrechtbank. De leerprojecten kunnen zowel opgelegd worden door het parket als de jeugdrechtbank.

Wie wordt er allemaal bij betrokken?

Bij elk van deze afhandelingsvormen worden telkens de jongere en zijn ouders betrokken. Afhankelijk van de ingezette afhandelingsvorm kunnen ook de ruimere context van de jongere,  de slachtoffers en hun context betrokken worden. 

Hieronder vindt je een beknopt overzicht van het CAFT-aanbod. Meer info? Doorklikken maar.


Ons herstelgericht aanbod

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling

Een vrijwillig aanbod voor slachtoffer en dader van een delict. Onder begeleiding van een bemiddelaar kunnen zij rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar communiceren over het gebeuren en de gevolgen ervan en samen zoeken naar herstel. 

Hergo

Hergo

‘Herstelgericht Groepsoverleg’: een vrijwillig aanbod aan slachtoffer en dader. In een begeleid overleg met beide partijen en steunfiguren worden herstellende acties uitgewerkt en wordt nagegaan hoe dergelijke feiten in de toekomst vermeden kunnen worden. 

Gemeenschapsdienst

Gemeenschapsdienst

Een jongere werkt het aantal uren dat door de jeugdrechter werd opgelegd in een initiatief ten bate van de gemeenschap. Naast het sanctionerend element worden ook pedagogische aspecten en herstelrechtelijke elementen ingebouwd.

Leerprojecten

Leerprojecten

Een voorwaarde van het parket of een maatregel van de jeugdrechter waarbij niet met de handen maar met het hoofd gewerkt wordt. Onze leerprojecten zijn: LP10u; LP20u, waaronder Slachtoffer in Beeld - minderjarigen (SIB-m), Leerproject Drugs, Impuls, Over Grenzen; en LP40u

Positief project

Positief project

In het positief project krijgt de jongere (m/v) de kans om samen met zijn netwerk een plan uit te werken als reactie op het delict dat plaatsvond. Dit plan richt zich op het herstel van de gevolgen van het delict voor het slachtoffer en voor de samenleving én op het vermijden van nieuwe delicten in de...



Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's