Crisishulp aan huis

Kortdurende, intensieve en mobiele begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. De problemen lopen zodanig uit de hand dat de gebruikelijke oplossingsstrategieën van het gezin niet meer voldoen. Hierdoor ontstaat een uitzichtloze leefsituatie. Er moet dringend iets gebeuren om een meer ingrijpende maatregel voor het kind of de jongere te voorkomen.

Voor wie?

Het gezin herkent zich in volgende omschrijving:

 • Voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 – 17 jaar.
 • Het gezin woont in het arrondissement Turnhout.
 • Minimaal 1 minderjarig kind woont nog thuis.
 • De omstandigheden in het gezin zijn zo acuut en ernstig dat er dringend iets moet gebeuren om een meer ingrijpende maatregel te voorkomen. Er wordt ingeschat dat de crisis kan worden aangegrepen om het gezin te activeren iets aan de situatie te doen.
 • Gezinsleden zijn bereid een via intensief begeleidingstraject een uithuisplaatsing te vermijden.

De minderjarige cliënt, broers, zussen en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken worden rechtstreeks in de begeleiding betrokken. We schenken ook bijzondere aandacht aan netwerkontwikkeling, zowel in de leefomgeving van de cliënt als in het persoonlijke en professionele netwerk.

De algemene doelstellingen die we nastreven in een crisisbegeleiding zijn:

 • Het voorkomen van meer ingrijpende maatregel.
 • Het installeren van veiligheid.
 • Het verhogen van de draagkracht en het verminderen van de draaglast.
 • Het aanscherpen van vaardigheden op het vlak van communicatie en afspraken maken, …
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in het gezin.
 • Het verbeteren van de omgangsvormen in het gezin.
 • Het verruimen van het netwerk.  

Wat doen we?

Crisishulp volgt gedurende 4 weken een gefaseerde aanpak. In de eerste drie werkdagen brengt de begeleider de hulpvragen van de verschillende gezinsleden in kaart. Nadien worden deze samen op elkaar afgestemd en worden de prioritaire doelen geformuleerd in een doelenplan. Daarna wordt overgegaan tot concrete acties en worden veranderingsprocessen opgestart door inzet van verschillende methodieken (zie hieronder).

Na twee weken volgt een tussentijdse evaluatie waarin doelen en werkwijzen kunnen worden bijgestuurd. Er wordt stilgestaan bij mogelijke vervolghulp. In een nazorgperiode van zes weken worden gemaakte afspraken verder opgevolgd. Netwerkpersonen in het kader van opvolging en eventuele vervolghulp worden verder geactiveerd.

Kenmerken

 •  Crisisbegeleiding
 •  Geen wachtlijst
 •  Jongens en meisjes van 0-17 jaar
 •  48 cliënttrajecten per jaar
 •  Instap via Crisismeldpunt Antwerpen

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's