Werken bij Cirkant

Een plek om te werken, een plek om te leren: voor medewerker, stagiair & vrijwilliger.


Vrijwilligerswerk

Cirkant werkt voornamelijk op niet-structurele basis met vrijwilligers. Een zeer gericht projectmatig aanbod voor jongeren in begeleiding vraagt immers dat we flexibel kunnen inspelen op hun noden en interesses. We gaan dan opzoek naar een 'projectmedewerker' die vanuit zijn/haar talenten & interesses, op een waarderende & stimulerende wijze met een jongere samenwerkt. Niet hulpverlendend - daar spelen wij onze rol -, maar gewoon oprecht & warm. En steeds afgebakend in duur.

Het is echter ook een uitdaging om aan de slag te gaan met meer structureel ingebed vrijwilligerswerk. We geloven sterk in de meerwaarde, maar we willen prioritair ook de privacy van onze cliënten bewaken. Vragen voor structureel vrijwilligerswerk worden via deze pagina kenbaar gemaakt.

Vrijwilligers zijn altijd verzekerd tijdens activiteiten. Randvoorwaarden & mogelijke onkostenvergoedingen worden steeds per project besproken. 

Gebeten om iets te betekenen voor onze jongeren?       

Cirkant zoekt :

Contact

Nog vragen rond vrijwilligerswerk?

Neem contact op met
E. jo.haest@cirkant-vzw.be
T.  014 44 81 60

Steunfiguren voor Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen

Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen zijn in België aangekomen zonder begeleiding van ouders of familie. Ze werden erkend als politiek vluchteling of hebben een tijdelijk beschermd verblijfsstatuut.

Het “Ondersteuningsnetwerk NBMV Kempen”  wil deze jongeren letterlijk ondersteunen door met hen op zoek te gaan naar een lokaal netwerk. Een gastgezin of een buddy kan voor hen een belangrijke schakel betekenen in hun integratieproces. Iemand die er voor hen kan zijn op de momenten die wij vaak heel gewoon vinden: het contact met de school of de sportclub, samen een uitstapje maken, een goed gesprek, ...

Zie jij voor jezelf wel een rol weggelegd om een jongere (tussen 15 en 18 jaar) te ondersteunen bij zijn/haar verblijf en integratie in de Kempen?

Neem dan contact op met projectcoördinator Pieter Luypaerts via mail (gastgezin@cirkant-vzw.be) of telefonisch (0479 –21 05 69). Via onze facebookpagina houden we je alvast op de hoogte van geplande infomomenten.

Creatieve Fietsenmaker

Cirkant wil een eigen fietsenateliertje opstarten voor jongeren die in begeleiding zijn.
 
Het doel hiervan? Jongeren een 'gratis' fiets - mobiliteit - aanbieden in functie van school en vrije tijd. De voorwaarden? Onze jongeren bouwen zelf hun eigen fiets. Maar daarvoor kunnen ze rekenen op jouw deskundige hulp.
 
Ben jij handig in het her(samen)stellen van fietsen? Kan je samen met een jongere aan een project werken? Kan je motiveren & helpen doorzetten? Kan je je tijdens de week af en toe vrijmaken om aan de slag te gaan (tijdstip af te spreken)?
 
Dan horen wij graag van jou om kennis te maken en verwachtingen & benodigdheden te verkennen. Geef een seintje : jo.haest@cirkant-vzw.be
 
We waarderen je inzet graag met Turnhoutse Troeven, op die manier stimuleren we zelf ook een ander fijn, lokaal & innoverend initiatief. Meer weten over Troeven? www.troeven.be

Project "Troeven"

Troeven is een gemeenschapsmunt waarmee je op een eigentijdse manier kan ruilen en samenwerken. Als waardering voor je vrijwiliige inzet ontvang je een aantal Troeven. Het aantal Troeven geeft aan hoeveel tijd er in een ruildienst wordt geïnvesteerd. Met Troeven kan je kennis en vaardigheden uitwisselen met anderen. Door hier en daar een handje te helpen, maak je het leven voor jezelf en diegenen rondom je aangenamer. Samen willen we de talenten in elk van ons versterken door deze in te zetten voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeenschap.

Cirkant is een 'spaardoel' in dit pilootproject. Door onze deelname zetten we ons mee in voor de vermaatschappelijking van de zorg. We gaan na hoe we bruggen kunnen bouwen tussen burgers, jongeren in begeleiding en organisaties door zeer concrete troevenacties op poten te zetten. Mooie voorbeelden vind je op de facebookpagina van 'troeven'. Meer info over het concept en onze concrete hulpvragen via de website of de facebookpagina van Troeven.


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
FC Cirkant trapt op doel!

FC Cirkant trapt op doel!

#Re-Act #Sportproject #CANO

Balletje trappen tegen onze topploeg?
Mail voetbal@cirkant-vzw.be!