Werken bij Cirkant

Een plek om te werken, een plek om te leren: voor medewerker, stagiair & vrijwilliger.


Vrijwilligerswerk

Cirkant werkt voornamelijk op niet-structurele basis met vrijwilligers. Een zeer gericht projectmatig aanbod voor jongeren in begeleiding vraagt immers dat we flexibel kunnen inspelen op hun noden en interesses. We gaan dan opzoek naar een 'projectmedewerker' die vanuit zijn/haar talenten & interesses, op een waarderende & stimulerende wijze met een jongere samenwerkt. Niet hulpverlendend - daar spelen wij onze rol -, maar gewoon oprecht & warm. En steeds afgebakend in duur.

Het is echter ook een uitdaging om aan de slag te gaan met meer structureel ingebed vrijwilligerswerk. We geloven sterk in de meerwaarde, maar we willen prioritair ook de privacy van onze cliënten bewaken. Vragen voor structureel vrijwilligerswerk worden via deze pagina kenbaar gemaakt.

Vrijwilligers zijn altijd verzekerd tijdens activiteiten. Randvoorwaarden & mogelijke onkostenvergoedingen worden steeds per project besproken. 

Gebeten om iets te betekenen voor onze jongeren?       

Cirkant zoekt :

Contact

Nog vragen rond vrijwilligerswerk?

E. stage@cirkant-vzw.be

Project "Troeven"

Troeven is een gemeenschapsmunt waarmee je op een eigentijdse manier kan ruilen en samenwerken. Als waardering voor je vrijwiliige inzet ontvang je een aantal Troeven. Het aantal Troeven geeft aan hoeveel tijd er in een ruildienst wordt geïnvesteerd. Met Troeven kan je kennis en vaardigheden uitwisselen met anderen. Door hier en daar een handje te helpen, maak je het leven voor jezelf en diegenen rondom je aangenamer. Samen willen we de talenten in elk van ons versterken door deze in te zetten voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeenschap.

Cirkant is een 'spaardoel' in dit pilootproject. Door onze deelname zetten we ons mee in voor de vermaatschappelijking van de zorg. We gaan na hoe we bruggen kunnen bouwen tussen burgers, jongeren in begeleiding en organisaties door zeer concrete troevenacties op poten te zetten. Mooie voorbeelden vind je op de facebookpagina van 'troeven'. Meer info over het concept en onze concrete hulpvragen via de website of de facebookpagina van Troeven.


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's