Herstelbemiddeling

Introfilmpje herstelbemiddeling

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn, én hun slachtoffers. Het aanbod tot herstelbemiddeling wordt verstuurd door het parket of de jeugdrechtbank.

Wat doen we?

Herstelbemiddeling ondersteunt slachtoffer en dader om zelf op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor de gevolgen van de feiten.

De essentie en de kracht van herstelbemiddeling zit in een actieve betrokkenheid van dader én slachtoffer in het zoeken naar een mogelijke oplossing voor de gevolgen van een delict. De dader krijgt de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. Hij krijgt zicht op de gevolgen die de feiten voor het slachtoffer gehad hebben, zowel op materieel als op emotioneel vlak. Hij krijgt de mogelijkheid herstellend te werken naar de benadeelde op een manier die door deze laatste mee aangegeven en ingevuld wordt. Het slachtoffer kan zo een actieve inbreng hebben in de hantering van de gevolgen van een delict en dient niet passief en onwetend af te wachten wat er verder gaat gebeuren.

Voorwaarden

Een herstelrechtelijk aanbod verdient de voorkeur en moet overwogen worden indien:

  • er ernstige aanwijzingen van schuld zijn;
  • de jongere verklaart de feiten niet te ontkennen;
  • het slachtoffer geïdentificeerd werd.

Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod.

Doorverwijzing

Het voorstel van herstelbemiddeling gebeurt schriftelijk vanuit het parket of de jeugdrechtbank aan alle betrokken partijen: dader (en ouders) en slachtoffer. 

Elke minderjarige betrokkenen zowel dader als slachtoffer krijgen gratis bijstand van een jeugdadvocaat. Voor de opstart van de herstelbemiddeling dienen zij advies in te winnen bij hun advocaat en ook doorheen het verdere bemiddelingsproces kunnen zij zich op hem beroepen.

Vormen van herstel

De manier waarop herstel tot stand komt en de inhoud ervan hangt vanzelfsprekend af van de invulling die voor een slachtoffer belangrijk is en van wat de jongere daar tegenover kan plaatsen. We kunnen de resultaten in een aantal groepen onderverdelen: 

  • communicatie over het gebeuren: over het waarom en de gevolgen, via de bemiddelaar of in een direct gesprek;
  • herstel in de oorspronkelijke staat;
  • arbeid, al dan niet in plaats van een financiële tegemoetkoming;
  • aanbieden van excuses per brief, via de bemiddelaar of via een rechtstreeks gesprek;
  • financiële regeling (familiale verzekering, betaling door de ouders, zakgeld, loon verdiend via vakantiewerk, …).

Andere constructieve afhandelingsvormen?

 

Kenmerken

  •  Aanmelding door parket & Sociale Dienst Jeugdrechtbank

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's