Missie & Visie

Samengevat?

een combinatie van de cirkel en het vierkant in de jeugdhulp
een breed aanbod aan hulpvormen, flexibel aan te passen aan de vragen van gezinnen, jongeren en de maatschappij
hulp bieden in complexe opvoedings- en leefsituaties, zonder uitzonderingen te maken op basis van problematiek
gewoon bijzonder in de ’bijzondere jeugdzorg’

Missie

Bijzondere Jeugdzorg

Cirkant vzw is een geëngageerde speler in de Integrale Jeugdhulp en voornamelijk actief in de sector Bijzondere Jeugdzorg. Ons contextueel hulpaanbod bestaat uit verschillende modules en vormt de ruggengraat waarrond onze zorgtrajecten worden opgebouwd.

Doelgroep

Wij komen op minderjarigen en hun context die te maken krijgen met een problematische opvoedings- en leefsituatie. Ons aanbod staat in het bijzonder open voor de meest kwetsbaren onder hen. Daarnaast bieden een we ook herstelgericht aanbod voor minderjarigen die feiten hebben gepleegd.

Vraaggericht, krachtgericht & overbodig

We engageren ons om, zonder onderscheid of beperking in de aangemelde problematiek, samen met het gezin te zoeken naar een passend vraaggericht aanbod. We vertrekken daarbij steeds vanuit de aanwezige krachten binnen de gezinnen.

Zo kort als mogelijk & zo lang als nodig. We werken eraan om als hulpverlening overbodig te zijn. Voor altijd, voor lange tijd of tijdelijk.

Transparant, participatief & flexibel

Respectvolle, open communicatie en volwaardige participatie is een basishouding. In een proces van constante vraagverheldering bieden wij trajecten aan op maat, flexibel en zo naadloos mogelijk, met aandacht voor zorgvuldige regie en continuïteit.

Visie & Waarden

In de context & aanklampend

Mobiele begeleiding vormt de kern van ons aanklampend contextueel en netwerkgericht werken. Ondersteund door een residentieel, ambulant en ervaringsgericht aanbod bieden we perspectief voor een breed gamma aan hulpvragen.

Gepaste hulp

Het recht op hulp is het recht op gepaste hulp: een aanbod op maat en met volle participatie van het gezin in hun proces. Hun vraag, tempo en de aanwezige positieve krachten zijn de sleutels aan de slag gaan en trachten te verankeren in een breder persoonlijk en professioneel netwerk.

Met respect voor de rechten van de cliënt

Gepaste hulp vertrekt vanuit de rechten die minderjarigen en hun ouders/opvoedingsfiguren hebben in de jeugdhulp. Wanneer deze conflicteren proberen we het recht op hulp o.a. door bemiddeling te verzekeren.

Hulp op maat

Gepaste hulp laat zich niet in hokjes dwingen: noch in de persoonlijke situatie van een cliënt, noch in een specifieke hulpverleningsvorm. Om toegang tot hulpverlening en de continuïteit ervan te garanderen komt Cirkant op verschillende manieren tegemoet aan evoluerende hulpvragen:

  • Een breed gamma aan modules die apart of gecombineerd in een hulpprogramma kunnen worden aangeboden, zowel in het rechtstreeks als in het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod van de integrale jeugdhulp.
  • Nauwe samenwerking met andere hulpaanbieders in onze regio en daarbuiten maakt ook dat het aanbod verruimd, afgestemd en/of beter bereikbaar wordt voor gezinnen. Op cliëntniveau willen wij in deze samenwerking een verbindende en coördinerende rol spelen en, in geval van doorverwijzing, de cliënt begeleiden in het proces van deze overgang.
  • Elke wijziging in een cliënttraject gebeurt steeds in overleg met alle betrokkenen. De hulpvraag, de noodzaak, de mogelijkheid en de timing van een gewenste wijziging in een cliënttraject wordt steeds grondig afgewogen op de teams.

Innovatief & creatief

Een aanbod op maat veronderstelt voor ons ook creatief & innoverend inspelen op maatschappelijke veranderingen en noden ten aanzien van deze doelgroep. Als sociale onderneming vinden wij het onze opdracht hierbij een toonaangevende positie & signaalfunctie binnen de sector en het beleid op te nemen.

Middelen

De middelen die hiervoor inzetbaar zijn, worden grotendeels ter beschikking gesteld door de subsidiërende overheid. Cirkant gaat verantwoord om met de ons toegewezen gemeenschapsgeldenn. Een geëngageerde, deskundige medewerkersploeg staat dagelijks borg voor een kwalitatief hulpaanbod en wordt hierin ondersteund en gedragen door een open, dynamisch, participatief en doordacht beheer en beleid.

Dynamisch kwaliteitsbeleid

Al deze elementen dragen samen ons beleid. Een beleid dat nooit stilstaat, en – dynamisch als we zijn – voortdurend kritisch wordt getoetst en verbeterd. De ervaringen en inbreng van cliënten, medewerkers, overheid en andere stakeholders vormen de sleutels van de verbetertrajecten voor onze werking. Alleen zo kunnen we onze sterkte – een betrouwbare steun en partner in gedeelde zorg – voor elk gezin en in elk tijdvak opnieuw ten volle blijven uitspelen. 


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
FC Cirkant trapt op doel!

FC Cirkant trapt op doel!

#Re-Act #Sportproject #CANO