Positief project

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn. Het aanbod wordt gedaan vanuit een gerechtelijke instantie.

Wat doen we?

Het positief project geeft een jongere en zijn omgeving de kans om zelf een plan uit te werken met voorstellen en acties om te reageren op een delict. Door stil te staan bij de gevolgen van het delict voor een slachtoffer en voor de samenleving wordt er gezocht welke acties herstellend kunnen zijn. Daarnaast dient hij na te denken over wat er nodig is om te vermijden dat hij in de toekomst opnieuw betrokken geraakt bij delicten.

CAFT ondersteunt de jongere bij dit proces en verkent mee de verschillende mogelijkheden. Een advocaat waakt mee over de invulling en de rechtswaarborgen.

Het plan moet door het parket of de Jeugdrechter goedgekeurd worden. De jongere krijgt daarna 6 maanden tijd om het positief project uit te voeren. Hij kan hierbij ondersteuning krijgen van mensen uit zijn omgeving en -waar nodig- van een CAFT-begeleider. Indien hij erin slaagt om het plan binnen deze termijn succesvol af te ronden loopt het project ten einde. Op parketniveau vervalt dan de strafvordering. Op jeugdrechtbankniveau neemt de jeugdrechter het resultaat mee in rekening bij het nemen van een eindbeslissing.

Voorwaarden

Een herstelrechtelijk aanbod verdient de voorkeur en moet overwogen worden indien:

  • er ernstige aanwijzingen van schuld zijn;
  • de jongere de feiten niet ontkent;
  • een reactie op het jeugddelict wenselijk is;
  • het dossier vorderingswaardig is;
  • er geen langdurige opvolging van de jongere nodig is
  • er zich geen plaatsingsmaatregel opdringt
  • een jongere vrijwillig afstand wil doen van de goederen die in beslag genomen werden die in aanmerking komen voor verbeurdverklaring

Het positief project is een vrijwillig aanbod dat besproken wordt met de jongere, zijn ouders en de verwijzende instantie. Indien de jongere zich akkoord verklaart, een plan maakt en uitvoert, is er verval van strafvordering mogelijk.

Doorverwijzing

De mogelijkheid van het positief project wordt tijdens een overleg tussen jongere, de ouders en de verwijzende instantie (parket of jeugdrechtbank) overlopen tijdens een gesprek. Na dit gesprek krijgt de jongere 15 werkdagen bedenktijd. Indien de jongere beslist om niet in te gaan op het voorstel van het positief project dient hij de verwijzer hiervan zelf op de hoogte te brengen. Anders gebeurt er automatisch een doorverwijzing vanuit het parket of de jeugdrechtbank naar CAFT die vervolgens de betrokken jongere en zijn netwerk contacteert.

Inhoud van het plan

De inhoud van het plan hangt vanzelfsprekend af van de jongere en zijn netwerk. Eigen ideeën, voorstellen en noden worden besproken en krijgen een plaats in het plan. De voorstellen ter rechtzetting van de gevolgen voor het slachtoffer worden besproken met de betrokken persoon, indien deze hiertoe bereid is.

Andere constructieve afhandelingsvormen?

Kenmerken

  •  Aanmelding door parket & Sociale Dienst Jeugdrechtbank

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's