Hergo

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn, én hun slachtoffers. Wanneer er sprake is van ernstige of herhaaldelijke feiten kan de jeugdrechtbank het Hergo-aanbod doen.

Wat doen we?

Hergo of ‘herstelgericht groepsoverleg’ is geïnspireerd op de Nieuw-Zeelandse ‘Family Group Conference’. Het is een begeleid overleg met de jongere die een delict pleegde, steunfiguren voor de jongere, zijn ouders, zijn advocaat, de benadeelde (eventueel samen met steunfiguren), een politiebeambte en eventueel de consulent van de jongere.

Tijdens dit overleg begeleidt de moderator de communicatie tussen de verschillende aanwezigen. De feiten, de gevolgen van de feiten en de betekenis hiervan voor de betrokkenen komen in dit gesprek aan bod. Tijdens een privé-overleg met zijn steunfiguren maakt de jongere een intentieverklaring op. Deze bevat voorstellen van acties die hij kan ondernemen om tot herstel te komen voor slachtoffer en maatschappij. De jongere staat er eveneens bij stil hoe hij in de toekomst dergelijke feiten kan vermijden. Deze intentieverklaring wordt door de jeugdrechter bekrachtigd.

Voorwaarden

 • Er zijn ernstige aanwijzingen van schuld;
 • De jongere verklaart de feiten niet te ontkennen;
 • Het slachtoffer werd geïdentificeerd.

Doorverwijzing

Hergo wordt door de jeugdrechtbank voorgesteld aan de jongere en zijn ouders. Het slachtoffer krijgt dit aanbod schriftelijk. 

Vormen van herstel

Er wordt een voorstel van herstel geformuleerd ten aanzien van slachtoffer, maatschappij en toekomst. Mogelijkheden van herstel zijn:

 • slachtoffer: cfr. herstelbemiddeling;
 • maatschappij:
  • gemeenschapsdienst (uren door jongere zelf of door de jeugdrechter ingevuld);
  • specifiek maatschappelijk engagement
 • toekomst:
  • volgen vorming;
  • specifieke beloftes mbt school, zinvolle vrijetijdsbesteding, ...

Andere constructieve afhandelingsvormen?

Kenmerken

 •  Aanmelding door parket & Sociale Dienst Jeugdrechtbank

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's