DOTT – ondersteunende begeleiding
Dienst Ondersteunende Trajecten Turnhout

Voor wie?

  • Jongens en meisjes.
  • Deze projectmatige aanpak is vooral werkbaar en aangewezen bij adolescenten, al dan niet met hun gezinscontext.
  • Er is al een begeleiding actief bij diensten binnen de Integrale Jeugdhulp uit het arrondissement Turnhout.
  • Een vraag tot ondersteunende begeleiding is mogelijk vanuit een voorziening die residentieel, ambulant of mobiel met de jongere (en het gezin) werkt, vanuit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank.
  • De werking is gericht op adolescente jongeren en hun gezin, voor wie de begeleiding baat heeft bij een aanvullende projectmatige insteek. 

Wat doen we?

DOTT is de invulling van de 'Module Ondersteunende Begeleiding' voor het arrondissement Turnhout. De dienst ontwikkelt en organiseert geïndividualiseerde ervarings- en/ of prestatieprojecten voor jongeren en hun gezinscontext.

De ondersteunende begeleiding kan verschillende vormen aannemen maar valt in het algemeen onder wat wij een projectmatige aanpak noemen. Deze actie- of doe-gerichte hulpverlening is apart en aanvullend naast andere, veeleer verbale hulpverleningsmethodieken.

We willen een begeleiding die tijdelijk of gedeeltelijk vastloopt ondersteunen door een actiegerichte aanpak. Om een duwtje te geven, uit een impasse te geraken, een stimulans te geven of om in beweging te krijgen. De meest inspirerende invalshoek is die van het ervaringsleren waarbij een specifieke situatie gecreëerd wordt, die de jongere en/ of het gezin in staat stelt een concrete ervaring op te doen die leidt tot reflectie over de eigen situatie. Dit ervaringsleren kan ingevuld worden met een jongere individueel, met het gezin of in groep. 

De invulling is erg vraaggestuurd. Ze is afhankelijk van de begeleidingsvraag en op maat van de jongere en diens begeleiding. We werken o.a. rond verbinding, verwerking, normen en waarden, perspectief. Specifieke vragen rond conflictsituaties of bij grensoverschrijding benaderen we graag vanuit een herstelgerichte aanpak.

De invalshoeken kunnen m.a.w.  erg divers zijn, maar zijn afgebakend, gericht en duidelijk. De aanpak krijgt vorm in overleg tussen begeleidende voorziening, jongere, context en DOTT. De intensiteit en de duur zijn variabel, maar worden zoveel mogelijk op voorhand afgesproken.

Kenmerken

  •  Jongens en meisjes van 12-17 jaar
  •  Aanbod voor lopende cliënttrajecten
  •  Instap via organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's