Missie & Visie

Cirkant staat er ...

voor kinderen, jongeren, ouders en wie hen omringt.

Als het (leven) – even of intens – moeilijk loopt,
als hulp van buitenaf welkom of nodig is,
willen wij er zijn.

Om te luisteren,
om samen te zoeken,

om beweging, veiligheid en nieuwe hoop te vinden,
om sterker in het leven te staan,
in verbinding met jezelf, omgeving en samenleving.

 

Cirkant staat er …

vanuit ons engagement voor gezinnen in een kwetsbare situatie,
om alert signalen op te vangen, 
om vanuit onze verontwaardiging verantwoordelijkheid te nemen,
om actief deel te nemen aan de uitbouw van een diverse en duurzame wereld.

 

 

Cirkant

Zoals in balans tussen cirkel en vierkant
Zoals in cirkels in samenwerking

Het vierkant staat symbool voor omkadering, duidelijkheid, begrenzing, structuur, steun, verstand, omlijning, rede, rust, versterking, duurzaamheid.

De cirkel symboliseert warmte, emotie, gevoel, begrip, verbinding, veiligheid, geborgenheid, beweging, omarming, netwerken, vernieuwing.

 

Het is een evenwichtsoefening die we blijvend vooropstellen.

In het leven én in de hulpverlening,
in de dagelijkse praktijk én in het beleid
zijn zowel vierkant als cirkel nodig. 

Ze zijn complementair aan elkaar, eerder dan elkaars tegengestelde.
Zonder ‘cirkel’ kan er geen ‘vierkant’ zijn.
Zonder ‘vierkant’ kan er geen ‘cirkel’ zijn. 

Het is een uniek evenwicht, afhankelijk van mensen en van gebeurtenissen.
Het is een dynamisch evenwicht, afhankelijk van beweging gezet door mensen en gebeurtenissen.

 

Cirkanten als een permanente uitdaging:

  • Om in participatie te zoeken naar verbinding met alle partijen
  • Om vanuit geloof in positieve mogelijkheden  telkens nieuwe kansen te creëren
  • Om ons krachtig en zonder uitsluiting te engageren,  ook in moeilijke en complexe contexten
  • Om blijvend vernieuwend in te spelen op actuele ontwikkelingen in de jeugdhulp
  • Om diversiteit uit te dragen binnen en buiten Cirkant
  • Om gedurfd te ondernemen in onze zoektocht naar een duurzame,  warme en diverse samenleving. 

 

 

Waarden van Cirkant als sociale ondernemer

Bijzondere Jeugdzorg

Cirkant vzw is een geëngageerde speler in de Integrale Jeugdhulp en voornamelijk actief in de sector Bijzondere Jeugdzorg. Ons contextueel hulpaanbod bestaat uit verschillende modules en vormt de ruggengraat waarrond onze zorgtrajecten worden opgebouwd.

Transparant, participatief & flexibel

Respectvolle, open communicatie en volwaardige participatie is een basishouding. In een proces van constante vraagverheldering bieden wij trajecten aan op maat, flexibel en zo naadloos mogelijk, met aandacht voor zorgvuldige regie en continuïteit.

Gepaste hulp

Het recht op hulp is het recht op gepaste hulp: een aanbod op maat en met volle participatie van het gezin in hun proces. Hun vraag, tempo en de aanwezige positieve krachten zijn de sleutels aan de slag gaan en trachten te verankeren in een breder persoonlijk en professioneel netwerk.

Met respect voor de rechten van de cliënt

Gepaste hulp vertrekt vanuit de rechten die minderjarigen en hun ouders/opvoedingsfiguren hebben in de jeugdhulp. Wanneer deze conflicteren proberen we het recht op hulp o.a. door bemiddeling te verzekeren.

Innovatief & creatief

Een aanbod op maat veronderstelt voor ons ook creatief & innoverend inspelen op maatschappelijke veranderingen en noden ten aanzien van deze doelgroep. Als sociale onderneming vinden wij het onze opdracht hierbij een toonaangevende positie & signaalfunctie binnen de sector en het beleid op te nemen.

Verantwoorde omgang met middelen

De middelen die hiervoor inzetbaar zijn, worden grotendeels ter beschikking gesteld door de subsidiërende overheid. Cirkant gaat verantwoord om met de ons toegewezen gemeenschapsgelden. Een geëngageerde, deskundige medewerkersploeg staat dagelijks borg voor een kwalitatief hulpaanbod en wordt hierin ondersteund en gedragen door een open, dynamisch, participatief en doordacht beheer en beleid.

Dynamisch kwaliteitsbeleid

Al deze elementen dragen samen ons beleid. Een beleid dat nooit stilstaat, en – dynamisch als we zijn – voortdurend kritisch wordt getoetst en verbeterd. De ervaringen en inbreng van cliënten, medewerkers, overheid en andere stakeholders vormen de sleutels van de verbetertrajecten voor onze werking. Alleen zo kunnen we onze sterkte – een betrouwbare steun en partner in gedeelde zorg – voor elk gezin en in elk tijdvak opnieuw ten volle blijven uitspelen. 


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's