Directieteam

Het Directieteam van Cirkant is samengesteld uit de Algemeen Directeur en de drie Afdelingscoördinatoren. Zij vormen in collegiaal overleg het dagelijks bestuur van Cirkant.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de algemene werking van de organisatie en dit op alle relevante bestuursdomeinen (financieel, personeel, infrastructuur, ...). Zij toetst, via ruime inhoudelijke kwaliteitsbewaking, de praktijkuitvoering aan de visie en missie van de vereniging. Ze is motor tot of faciliteert innoverende methodieken en volgt de samenhang tussen de deelwerkingen op en bewaakt een constructieve organisatiecultuur. Ze verzorgt de relaties met de overheid, koepels, externe partners en sponsors.

De Afdelingscoördinatoren zijn bevoegd  voor de algemene werking van de verschillende hulpvormen in hun afdeling (afdelingseigen personeelszaken, financiële opvolging begroting, lokale infrastructuur,...). Inhoudelijk zijn zij verantwoordelijk voor methodiekontwikkeling, visieverruiming en innoverend denken. Zij coachen de teams en zorgen voor een vlotte werkorganisatie en opbouwende, collegiale werksfeer ifv de totale bedrijfscultuur van Cirkant. Zij nemen de hulpvormspecifieke vertegenwoordigende functies op zich en verzorgen de relaties met relevante externe praktijkpartners.
 

Ann Laurijssen

Algemeen directeur

Kristel Nuyts

Directeur Verblijf 

Helene Haest

Directeur Mobiele Jeugdhulp

Nicole Van Bavel

Financieel directeur

Magda Hooyberghs

directie-ondersteuner


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's