Aanmelden voor professionelen

Om u als potentiële verwijzer wegwijs te maken in het aanbod van Cirkant, geven we hier de grote lijnen in het aanmeldingsverhaal weer. 
Voor elke module kan u een technische fiche raadplegen die u de nodige input geeft om het informatieve en motivationele gesprek met uw cliënt aan te gaan. Elke fiche werpt een licht op doelgroep, frequentie, duur, randvoorwaarden, inhoud en methoden. Verder vindt u er ook steeds de nodige contactgegevens terug.

Crisishulp aan Huis & Crisisverblijf

Een aanmelding voor crisishulp aan huis of voor kortdurend crisisverblijf in onze residentiële setting verloopt steeds via het Crisismeldpunt Regio Antwerpen:

T. 03 609 57 57

Uitgebreide informatie over aanmelden & procesverloop bij het Crisismeldpunt vind je op de website.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Wil je als doorverwijzer meer info over ons rechtstreeks toegankelijk begeleidingsaanbod aan huis?
Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest gepaste hulpvorm voor een gezinssituatie?
Wil je als aanmelder info over de werkwijze van aanmelden voor RTJ?

Neem dan contact op met onze medewerker Aanmeldingen RTJ Mobiel (Eline Vanballenberghe) via tel. 0479 21 97 47 of 014 44 81 56.

Voor een zicht op het diverse aanbod jeugdhulp in de provincie Antwerpen, kan u terecht bij het Provinciaal Infopunt Jeugdhulp - tel. 03 614 51 50  - Bereikbaar op ma - di - do - vr: 9u tot 12u.

Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering (PH Kempen)

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met organisaties De Waaiburg en Ter Loke. Aanmeldingen gebeuren door verwijzende diensten die zich hebben geëngageerd (en dus gevormd) in deze methode en/of in samenspraak met andere aanmelders.

Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met onze coaches van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanenties op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u)

Contextbegeleiding

Door het grote aantal aanmeldingen staan onze wachtlijsten al een hele tijd dicht. Een schrijnende situatie waar we mee aan de slag gaan.

We werken met verschillende partners samen in de Denktank Toegankelijkheid. Samen proberen we bestaande onthaallussen te bundelen tot een vereenvoudigde procedure voor professionals, gezinnen of hun netwerk. We willen iedere vraag warm kunnen onthalen, met de focus op samen op pad gaan. Daarbij willen we de vraag van het gezin centraal stellen, en op dynamische wijze het aanbod van de basisvoorzieningen tot de meer gespecialiseerde jeugdhulpverlening - en alles ertussenin - kunnen combineren.

In de loop van 2022 zullen we hiermee van start gaan.

In tussentijd blijven we beschikbaar om samen na te denken en te overleggen. We proberen als organisatie door af toe buiten de lijntjes te kleuren toch via bepaalde kortdurende engagementen iets te kunnen betekenen bij bepaalde hulpvragen. Dat we geloven in samenwerking en verbinding, zou ondertussen duidelijk moeten zijn.

Lien Hendrickx - De Waaiburg

Janne Hoeyberghs - Ter Loke BJZ

Lieve Michielsen – Ter Loke CIG De Merode

Eline Vanballenberghe - Cirkant   

Meer informatie:

E: aanmeldingen@cirkant-vzw.be
T: 014 44 81 56 / Maandag, dinsdag en donderdag van 09u00 tot 17u00. Woensdag van 09u00 tot 14u30. Vrijdag van 09u00 tot 13u00

Contextbegeleiding Signs of Safety

Deze module is gericht op gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waarbij er een sterke mate van verontrusting wordt vastgesteld en waarbij een uithuisplaatsing van de kinderen dreigt of reeds geïndiceerd is. Het gezin wordt opgevolgd binnen een ‘mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader.

Dit aanbod is enkel toegankelijk voor een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) of de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ).

 

Ondersteunende Begeleiding - DOTT

Op de module ondersteunende begeleiding kan beroep worden gedaan door organisaties uit de Integrale Jeugdhulp, voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg, ter ondersteuning van lopende begeleidingstrajecten.

Meer informatie: 
E. loes.lenaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 53

Naadloze Flexibele Trajecten - NAFT Kempen

Zowel CLB's als scholen uit onze regio kunnen beroep doen op NAFT Kempen om trajecten op maat van jongeren, klasgroepen of onderwijsinstellingen en schoolpersoneel  te ondersteunen.

Aanmeldingen worden gecentraliseerd bij Arktos Kempen. Afhankelijk van de vraag ligt de uitvoering bij onze NAFT-collega's van Arktos of WEB, dan wel bij de NAFT-medewerkers van Cirkant.

Meer informatie:
E. naftkempen@arktos.be
W. www.arktos.be

Trefplaats Jeugdhulp Kempen: als er een wachttijd is voor rechtstreeks toegankelijke hulp

Als er een wachttijd is voor ons (rechtstreeks toegankelijk) hulpaanbod, kan er in afwachting samengewerkt worden met Trefplaats Jeugdhulp Kempen. Een regionaal samenwerkingsverband van partners die betrokken zijn op Jeugdhulp.

 

Wat het aanbod van Trefplaats Jeugdhulp Kempen precies inhoudt en hoe u kan aanmelden vindt u in volgende bestanden:

  • Bent u professionele aanmelder binnen de Integrale Jeugdhulp, klik dan hier.
  • Hebt u geen of weinig kennis van het aanbod Integrale Jeugdhulp, klik dan hier.

 

Voor een volledig overzicht van het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp aanbod (RTJ) in de provincie Antwerpen kan u terecht op de Trawant wegwijzer

Voor telefonische informatie over het divers hulpaanbod kan u zich richten tot het ‘Info- en aanspreekpunt RTJ’ via tel. 03 - 614 51 50

Bereikbaar op maandag - dinsdag – donderdag en vrijdag van 9:00 u tot 12:00 u

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Ondersteunend Verblijf : Ciris | Cantel | CANO Leefhuis | CANO Studiowonen

Alle verblijfsmodules situeren zich in de niet rechtstreeks toegankelijke hulp van de Bijzondere Jeugdzorg. Een vraag voor CANO Leefhuis, CANO Studiowonen, Cantel of Ciris moet dus verlopen via de gebruikelijke weg: de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer info?

Wil je als doorverwijzer meer info over ons niet-rechtstreeks toegankelijk begeleidingsaanbod Verblijf en Mobiele Contextbegeleiding? Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest gepaste hulpvorm voor een gezinssituatie? Wil je als aanmelder info over de werkwijze van aanmelden voor NRTJ?

Neem dan contact met onze medewerkers Aanmeldingen NRTJ Verblijf (Petra Wuyts) op tel 0474 17 54 47 of NRTJ Mobiele Contextbegeleiding (Steffi Janse) op tel. 0492 91 20 80

Voor een zicht op het diverse aanbod jeugdhulp in de provincie Antwerpen kan u terecht bij het Provinciaal Infopunt Jeugdhulp - tel. 03 614 51 50 - Bereikbaar op ma - di - do - vr: 9u tot 12u

Meer informatie:

Verblijf Cantel
E. petra.wuyts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 65

 

Verblijf CANO Leefhuis
E. ineke.vanauselooscirkant-vzw.be
T. 014 44 81 46

 

Verblijf CANO Studiowonen
E. ineke.vanauseloos@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 47

 

Verblijf Ciris - 'de 5'
E. nicky.heylen@cirkant-vzw.be
T. 014 40 10 30

 

Verblijf Ciris - 'de 7'
E. luc.vansteenbergen@cirkant-vzw.be
T. 014 40 10 32

 

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Aanmeldingen voor Autonoom Wonen verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56

Co-housing voor jongvolwassenen - Kleine Wooneenheden (KWE)

Aanmeldingen voor Co-housing verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56

Hoog intensieve Contextbegeleiding

Correcte modulebenaming: 'Contextbegeleiding kortdurend intensief'

Een zeer intensieve contextbegeleidingsvorm, waardoor ook deze enkel kan opgestart worden via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. lies.goossens@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 46

Herstelgerichte Constructieve Afhandelingsvormen

Ons aanbod aan constructieve afhandelingsvormen is enkel inzetbaar op vraag van de jeugdrechtbank of het parket.

Meer informatie:
E. griet.leynen@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 51


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's