Aanmelden voor professionelen

Om u als potentiële verwijzer wegwijs te maken in het aanbod van Cirkant, geven we hieronder de grote lijnen in het aanmeldingsverhaal weer. 
Voor elke module kan u een technische fiche raadplegen die u de nodige input geeft om het informatieve en motivationele gesprek met uw cliënt aan te gaan. Elke fiche werpt een licht op doelgroep, frequentie, duur, randvoorwaarden, inhoud en methoden. Verder vindt u er ook steeds de nodige contactgegevens terug.

Crisishulp aan Huis & Crisisverblijf

Een aanmelding voor crisishulp aan huis of voor kortdurend crisisverblijf in onze residentiële setting verloopt steeds via het Crisismeldpunt Regio Antwerpen:

T. 03 609 57 57

Uitgebreide informatie over aanmelden & procesverloop bij het Crisismeldpunt vind je op de website.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering (PH Kempen)

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met organisaties De Waaiburg en Ter Loke. Aanmeldingen gebeuren door verwijzende diensten die zich hebben geëngageerd (en dus gevormd) in deze methode en/of in samenspraak met andere aanmelders.

Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met onze coaches van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanenties op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u)

Contextbegeleiding Laag intensief & Breedsporig

OPGELET : AANMELDINGSSTOP!

Omdat er voor zowel de laag intensieve als voor de breedsporige contextbegeleiding geen open plaatsen zijn in Cirkant, werd vanaf 1 juli 2016 een aanmeldingsstop ingevoerd. Er worden dus geen indicatiestellings- formulieren meer opgenomen.

Toelichting:

Omdat lange wachttijden voor gezinnen geen reëel aanbod betekenen, zullen we - in overleg met andere regionale aanbieders: De Waaiburg en Ter Loke - gedurende een periode geen nieuwe aanmeldingen opnemen. Zodra we inschatten binnen het jaar een begeleiding te kunnen opstarten, zullen we dit via onze website kenbaar maken.

Alle verwijzers kunnen aanmelden voor laag intensieve contextbegeleiding en voor breedsporige contextbegeleiding. Om deze aanmelding zo gericht en efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we om het (beknopte) indicatiestellingsformulier (ISF) in te vullen en door te sturen. Het helpt u om een passende keuze te maken voor één van beide modules. Onze interne regisseur neemt op basis hiervan contact met u op om verder af te stemmen. Wanneer een vraag ontvankelijk wordt verklaard, geldt de verzenddatum van het ISF i.f.v. onze wachtlijst. Het ISF is beschikbaar in .docx en .pdf bestandsindeling.

Meer informatie:
E. aanmeldingen@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56   |   Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 u. Woensdag en vrijdag van 09.00 tot 14.30 u.
I. Contextbegeleiding in het arrondissement Turnhout

Contextbegeleiding Laag intensief -12

In september 2018 komen er opnieuw open plaatsen voor deze module. Om een dossier aan te melden, vragen we prioriteit te bepalen binnen je eigen team. Er dient dan een indicatiestellingsformulier (ISF) te worden ingevuld met de duidelijke vermelding van deze module.

Aanmeldingen dienen te gebeuren ten laatste op woensdag 29/08. Dit geeft de mogelijkheid om telefonisch nog verdere verkenning van de hulpvragen te doen. Op de teamvergadering van 04/09 zullen wij dan prioriteit bepalen voor de op te starten dossiers. Nadien zal in elk geval terug contact worden opgenomen rond al dan niet concrete opstartmogelijkheden. Het ISF is beschikbaar in .docx en .pdf bestandsindeling.

Meer informatie:
E. aanmeldingen@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56   |   Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 u. Woensdag en vrijdag van 09.00 tot 14.30 u.

Ondersteunende Begeleiding - DOTT

Op de module ondersteunende begeleiding kan beroep worden gedaan door organisaties uit de Integrale Jeugdhulp, voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg, ter ondersteuning van lopende begeleidingstrajecten.

Meer informatie: 
E. loes.lenaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 53

Naadloze Flexibele Trajecten - NAFT Kempen

Zowel CLB's als scholen uit onze regio kunnen beroep doen op NAFT Kempen om trajecten op maat van jongeren, klasgroepen of onderwijsinstellingen en schoolpersoneel  te ondersteunen.

Aanmeldingen worden gecentraliseerd bij Arktos Kempen. Afhankelijk van de vraag ligt de uitvoering bij onze NAFT-collega's bij Arktos, dan wel bij de NAFT-medewerkers van Cirkant.

Meer informatie:
E. naftkempen@arktos.be
M. 0472 90 54 49
W. www.arktos.be

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Ondersteunend Verblijf : Cantel | CANO Leefhuis | CANO Studiowonen

Alle verblijfsmodules situeren zich in de niet rechtstreeks toegankelijke hulp van de Bijzondere Jeugdzorg. Een vraag voor CANO Leefhuis, CANO Studiowonen of Cantel, moet dus verlopen via de gebruikelijke weg: de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:

Verblijf Cantel                                           Verblijf CANO Leefhuis                         Verblijf CANO Studiowonen
E. petra.wuyts@cirkant-vzw.be             E. dan.staudt@cirkant-vzw.be             E. leen.balemans@cirkant-vzw.be            
T. 014 44 81 65                                         T. 014 44 81 46                                       T. 014 44 81 47

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Ook aanmeldingen voor Autonoom Wonen verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56

Hoog intensieve Contextbegeleiding

Correcte modulebenaming: 'Contextbegeleiding kortdurend intensief'

Een zeer intensieve contextbegeleidingsvorm, waardoor ook deze enkel kan opgestart worden via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. dan.staudt@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 46

Herstelgerichte Constructieve Afhandelingsvormen

Ons aanbod aan constructieve afhandelingsvormen is enkel inzetbaar op vraag van de jeugdrechtbank of het parket.

Meer informatie:
E. griet.leynen@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 51


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
FC Cirkant trapt op doel!

FC Cirkant trapt op doel!

#Re-Act #Sportproject #CANO

Balletje trappen tegen onze topploeg?
Mail voetbal@cirkant-vzw.be!