Aanmelden voor professionelen

Om u als potentiële verwijzer wegwijs te maken in het aanbod van Cirkant, geven we hier de grote lijnen in het aanmeldingsverhaal weer. 
Voor meer informatie kan u terecht bij de betreffende teambegeleider. Contactgegevens van teambegeleiders vindt u terug op onze contactpagina

Crisishulp aan Huis & Crisisverblijf

Een aanmelding voor crisishulp aan huis of voor kortdurend crisisverblijf in onze residentiële setting verloopt steeds via het Crisismeldpunt Regio Antwerpen

T. 03 609 57 57

Uitgebreide informatie over aanmelden & procesverloop bij het Crisismeldpunt vind je op hun website.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Jeugdvraag Op Maat

Wat als... we van 'aanmeld- en aanboddenken' en 'namedroppen op wachtlijsten' naar samen doen gaan en samen evolueren naar een vraaggerichte hulpverlening waarin zorg op maat centraal staat. Ook tijdens het wachten.

Wat als... we van het kastje naar de muur richting continuïteit en toegankelijkheid bewegen, waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en samen de mazen van het net dichten.

Wat als... we van versnippering naar één jeugdhulp op maat evolueren. Waarbij leren van elkaar, samen doen en sterke partnerschappen centraal staan.

Wat als... we eerdere, betere en juistere jeugdhulp samen kunnen realiseren? Waarbij we gaan voor de minst ingrijpende hulp, zo langs als écht nodig, zo kort als kan.  

Wat als... we mogen hopen dat dit alles een gunstig effect heeft op wachttijden en beleidskeuzes!

 

Voor Jeugdhulpvragen in de Kempen kan je terecht bij Jeugdvraag Op Maat (JOM): 014 14 04 49

De momenten waarop JOM bereikbaar is: maandag tussen 13u en 16u, dinsdag tussen 17u en 20u, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12u. 

 

Nu komt de vraag misschien, hoe kan ik aanmelden voor contextbegeleiding, dagbegeleiding, positieve heroriëntering of de Trefplaats? 

Zoals je hierboven kunt lezen willen we weg van het aanmelden voor een module. Een gezin is niet in een module te passen. We willen het graag anders aanpakken. We willen oprecht luisteren naar de vraag, samen nadenken, maar ook ‘doen’ indien nodig. Dit maakt dat als je een jeugdhulpvraag hebt, een JOM- collega graag met jou en/of het gezin op pad gaat om te zoeken naar wat er nodig is. Dit start steeds met oprecht luisteren! Het aanbod blijft bestaan en als een gezin dit nodig heeft, zal het zo snel als mogelijk geïnstalleerd worden. Wachttijden zullen jammer genoeg ook blijven bestaan. Maar we geloven heel sterk in de kracht om SAMEN  aan de slag te gaan tijdens de wachttijd zodat gezinnen niet in de kou staan!

DUS: Heb jij een jeugdhulpvraag: bel naar JOM!

Meer informatie:
www.trefplaats.be/jom

Contextbegeleiding Signs of Safety

Deze module is gericht op gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waarbij er een sterke mate van verontrusting wordt vastgesteld en waarbij een uithuisplaatsing van de kinderen dreigt of reeds geïndiceerd is. Het gezin wordt opgevolgd binnen een ‘mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader.

Dit aanbod is enkel toegankelijk voor een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) of de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ).

 

Ondersteunende Begeleiding - DOTT

Op de module ondersteunende begeleiding kan beroep worden gedaan door organisaties uit de Integrale Jeugdhulp, voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg, ter ondersteuning van lopende begeleidingstrajecten.

Naadloze Flexibele Trajecten - NAFT Kempen

Zowel CLB's als scholen uit onze regio kunnen beroep doen op NAFT Kempen om trajecten op maat van jongeren, klasgroepen of onderwijsinstellingen en schoolpersoneel  te ondersteunen.

Aanmeldingen worden gecentraliseerd bij Arktos Kempen. Afhankelijk van de vraag ligt de uitvoering bij onze NAFT-collega's van Arktos of WEB, dan wel bij de NAFT-medewerkers van Cirkant.

Meer informatie:
E. naftkempen@arktos.be
W. www.arktos.be

Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Meer info op www.trefplaats.be

Aanmeldingen gebeuren via JOM. 

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Ondersteunend Verblijf : Ciris | Cantel | CANO Leefhuis | CANO Studiowonen

Alle verblijfsmodules situeren zich in de niet rechtstreeks toegankelijke hulp van de Bijzondere Jeugdzorg. Een vraag voor CANO Leefhuis, CANO Studiowonen, Cantel of Ciris moet dus verlopen via de gebruikelijke weg: de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer info?

Wil je als doorverwijzer meer info over ons niet-rechtstreeks toegankelijk begeleidingsaanbod Verblijf en Mobiele Contextbegeleiding? Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest gepaste hulpvorm voor een gezinssituatie? Wil je als aanmelder info over de werkwijze van aanmelden voor NRTJ?

Neem dan contact met onze medewerkers Aanmeldingen NRTJ Verblijf (Petra Wuyts) op tel 0474 17 54 47 of NRTJ Mobiele Contextbegeleiding (Johan De Pauw) op tel. 0479 21 04 78.

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Aanmeldingen voor Autonoom Wonen verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Co-housing voor jongvolwassenen - Kleine Wooneenheden (KWE)

Aanmeldingen voor Co-housing verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Hoog intensieve Contextbegeleiding

Correcte modulebenaming: 'Contextbegeleiding kortdurend intensief'

Een zeer intensieve contextbegeleidingsvorm, waardoor ook deze enkel kan opgestart worden via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Herstelgerichte Constructieve Afhandelingsvormen

Ons aanbod aan constructieve afhandelingsvormen is enkel inzetbaar op vraag van de jeugdrechtbank of het parket.


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's