Aanmelden voor professionelen

Om u als potentiële verwijzer wegwijs te maken in het aanbod van Cirkant, geven we hier de grote lijnen in het aanmeldingsverhaal weer. 
Voor elke module kan u een technische fiche raadplegen die u de nodige input geeft om het informatieve en motivationele gesprek met uw cliënt aan te gaan. Elke fiche werpt een licht op doelgroep, frequentie, duur, randvoorwaarden, inhoud en methoden. Verder vindt u er ook steeds de nodige contactgegevens terug.

Crisishulp aan Huis & Crisisverblijf

Een aanmelding voor crisishulp aan huis of voor kortdurend crisisverblijf in onze residentiële setting verloopt steeds via het Crisismeldpunt Regio Antwerpen:

T. 03 609 57 57

Uitgebreide informatie over aanmelden & procesverloop bij het Crisismeldpunt vind je op de website.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Wil je als doorverwijzer meer info over ons rechtstreeks toegankelijk begeleidingsaanbod aan huis?
Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest gepaste hulpvorm voor een gezinssituatie?
Wil je als aanmelder info over de werkwijze van aanmelden voor RTJ?

Neem dan contact op met onze medewerker Aanmeldingen RTJ Mobiel (Eline Vanballenberghe) via tel. 0479 21 97 47 of 014 44 81 56.

Voor een zicht op het diverse aanbod jeugdhulp in de provincie Antwerpen, kan u terecht bij het Provinciaal Infopunt Jeugdhulp - tel. 03 614 51 50  - Bereikbaar op ma - di - do - vr: 9u tot 12u.

Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering (PH Kempen)

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met organisaties De Waaiburg en Ter Loke. Aanmeldingen gebeuren door verwijzende diensten die zich hebben geëngageerd (en dus gevormd) in deze methode en/of in samenspraak met andere aanmelders.

Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met onze coaches van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanenties op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u)

Contextbegeleiding

Zoals eerder gecommuniceerd schakelden we in april 2020 over naar een nieuw instroomsysteem.

We w​erden echter al snel geconfronteerd met meer ​begeleidingsvragen dan het beschikbare aanbod, waardoor de wachttijd van een jaar al snel overschreden werd. Dit leidde ertoe dat de wachtlijsten sinds 3 augustus 2020 weer dicht staan.

Het was ​een schrijnende vaststelling dat we deze aanmeldingsstop al zo snel ​terug moesten doorvoeren en het is daarnaast heel jammer om vast te stellen dat we ook vandaag, mei 2021, de wachtlijsten voor contextbegeleiding nog steeds NIET kunnen openstellen. Voor contextbegeleiding vanuit het CIG De Merode (contextbegeleiding voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar) kan je WEL aanmelden.

We vinden het dan ook belangrijk om toch kort mee te geven welke stappen we ondertussen wel zetten, met hoop voor de toekomst!

  • Op verschillende fora werd bekeken op welke manier we dit opnieuw kunnen signaleren aan de bevoegde overheid. Want deze stem willen we zeker laten klinken!
  • Daarnaast werden er heel wat nieuwe projecten uit de grond gestampt, met oog voor de wachtlijsten, de toegankelijkheid en continuïteit. Denk hierbij aan de denktank toegankelijkheid, het durflab, de uitbreiding van 1G1P,... waarbij de krachten intersectoraal gebundeld worden en waarin we trachten om zowel op korte als lange termijn concreet verdere stappen te zetten.
  • Daarnaast proberen we als organisaties ook out of the box te denken, af en toe eens buiten de lijntjes te kleuren, om via bepaalde (kortdurende) engagementen iets te kunnen betekenen bij bepaalde hulpvragen.

We zijn er ons van bewust dat dit mogelijks geen voldoende antwoord biedt op alle vragen die er zijn, maar we hopen vanuit partnerschap samen betekenis te kunnen hebben voor jongeren en hun contexten.

Dit betekent dan ook dat jullie ons wel steeds kunnen bellen om samen na te denken, te overleggen,… Want wij geloven in samenwerking en verbinding.

Ondertussen blijven we wel inzetten op actief wachtlijstbeheer voor die gezinnen die reeds aangemeld werden bij ons, waarbij we met de aanmelder zoeken welke stappen er al kunnen worden gezet.

Ten slotte geven we jullie nog graag mee dat we actief alle ontwikkelingen mee opvolgen, waardoor we, bij meer duidelijkheid, dit ook zullen communiceren!

 

Lien Hendrickx - De Waaiburg

Janne Hoeyberghs - Ter Loke BJZ

Lieve Michielsen – Ter Loke CIG De Merode

Eline Vanballenberghe - Cirkant 

 

Hoe aanmelden als de wachtlijst terug geopend wordt ? 

         Je hebt de mogelijkheden binnen het voorveld en de brede instap volledig verkend.  

         Je hebt het indicatiestellingsformulier samen met het gezin ingevuld  (Let op: dit is een vernieuwde versie!).

         Engagement, openheid en transparantie vormen de noodzakelijke basis om een contextbegeleiding te starten.

         Je mailt dit document beveiligd naar één van deze diensten:

Wat je van ons mag verwachten:

Je mag een telefoon verwachten voor verdere vraagverheldering.

Je krijgt een bericht als de aanmelding weerhouden is en op de lijst komt. 

We doen actief instroombeheer voor de gezinnen op de wachtlijst. Vanuit gedeelde betrokkenheid zoeken we samen met de aanmelder welke stappen tijdens de wachttijd nog kunnen worden gezet. Op deze manier houden we de evolutie in het gezin ook actueel.  

Het aantal gezinnen op de wachtlijst wordt beperkt zodat we iedereen een kwalitatief goed voortraject kunnen bieden. Wijzigingen zullen hier gecommuniceerd worden.  

Meer informatie:

E: aanmeldingen@cirkant-vzw.be
T: 014 44 81 56 / Maandag, dinsdag en donderdag van 09u00 tot 17u00. Woensdag en vrijdag van 09u00 tot 14u30. 

Contextbegeleiding Signs of Safety

Deze module is gericht op gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waarbij er een sterke mate van verontrusting wordt vastgesteld en waarbij een uithuisplaatsing van de kinderen dreigt of reeds geïndiceerd is. Het gezin wordt opgevolgd binnen een ‘mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader.

Dit aanbod is enkel toegankelijk voor een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) of de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ).

 

Ondersteunende Begeleiding - DOTT

Op de module ondersteunende begeleiding kan beroep worden gedaan door organisaties uit de Integrale Jeugdhulp, voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg, ter ondersteuning van lopende begeleidingstrajecten.

Meer informatie: 
E. loes.lenaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 53

Naadloze Flexibele Trajecten - NAFT Kempen

Zowel CLB's als scholen uit onze regio kunnen beroep doen op NAFT Kempen om trajecten op maat van jongeren, klasgroepen of onderwijsinstellingen en schoolpersoneel  te ondersteunen.

Aanmeldingen worden gecentraliseerd bij Arktos Kempen. Afhankelijk van de vraag ligt de uitvoering bij onze NAFT-collega's van Arktos of WEB, dan wel bij de NAFT-medewerkers van Cirkant.

Meer informatie:
E. naftkempen@arktos.be
M. 0472 90 54 49
W. www.arktos.be

Trefplaats Jeugdhulp Kempen: als er een wachttijd is voor rechtstreeks toegankelijke hulp

Als er een wachttijd is voor ons (rechtstreeks toegankelijk) hulpaanbod, kan er in afwachting samengewerkt worden met Trefplaats Jeugdhulp Kempen. Een regionaal samenwerkingsverband van partners die betrokken zijn op Jeugdhulp.

 

Wat het aanbod van Trefplaats Jeugdhulp Kempen precies inhoudt en hoe u kan aanmelden vindt u in volgende bestanden:

  • Bent u professionele aanmelder binnen de Integrale Jeugdhulp, klik dan hier.
  • Hebt u geen of weinig kennis van het aanbod Integrale Jeugdhulp, klik dan hier.

 

Voor een volledig overzicht van het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp aanbod (RTJ) in de provincie Antwerpen kan u terecht op de Trawant wegwijzer

Voor telefonische informatie over het divers hulpaanbod kan u zich richten tot het ‘Info- en aanspreekpunt RTJ’ via tel. 03 - 614 51 50

Bereikbaar op maandag - dinsdag – donderdag en vrijdag van 9:00 u tot 12:00 u

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Ondersteunend Verblijf : Ciris | Cantel | CANO Leefhuis | CANO Studiowonen

Alle verblijfsmodules situeren zich in de niet rechtstreeks toegankelijke hulp van de Bijzondere Jeugdzorg. Een vraag voor CANO Leefhuis, CANO Studiowonen, Cantel of Ciris moet dus verlopen via de gebruikelijke weg: de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer info?

Wil je als doorverwijzer meer info over ons niet-rechtstreeks toegankelijk begeleidingsaanbod Verblijf en Mobiele Contextbegeleiding? Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest gepaste hulpvorm voor een gezinssituatie? Wil je als aanmelder info over de werkwijze van aanmelden voor NRTJ?

Neem dan contact met onze medewerkers Aanmeldingen NRTJ Verblijf (Petra Wuyts) op tel 0474 17 54 47 of NRTJ Mobiele Contextbegeleiding (Steffi Janse) op tel. 0492 91 20 80

Voor een zicht op het diverse aanbod jeugdhulp in de provincie Antwerpen kan u terecht bij het Provinciaal Infopunt Jeugdhulp - tel. 03 614 51 50 - Bereikbaar op ma - di - do - vr: 9u tot 12u

Meer informatie:

Verblijf Cantel
E. petra.wuyts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 65

 

Verblijf CANO Leefhuis
E. dan.staudt@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 46

 

Verblijf CANO Studiowonen
E. dan.staudt@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 47

 

Verblijf Ciris - 'de 5'
E. nicky.heylen@cirkant-vzw.be
T. 014 40 10 30

 

Verblijf Ciris - 'de 7'
E. luc.vansteenbergen@cirkant-vzw.be
T. 014 40 10 32

 

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Aanmeldingen voor Autonoom Wonen verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56

Co-housing voor jongvolwassenen - Kleine Wooneenheden (KWE)

Aanmeldingen voor Co-housing verlopen volledig via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 56

Hoog intensieve Contextbegeleiding

Correcte modulebenaming: 'Contextbegeleiding kortdurend intensief'

Een zeer intensieve contextbegeleidingsvorm, waardoor ook deze enkel kan opgestart worden via de Intersectorale Toegangspoort, d.m.v. het ‘aanvraagdocument’ (of A-doc), in te vullen via INSISTO.

Meer informatie:
E. dan.staudt@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 46

Herstelgerichte Constructieve Afhandelingsvormen

Ons aanbod aan constructieve afhandelingsvormen is enkel inzetbaar op vraag van de jeugdrechtbank of het parket.

Meer informatie:
E. griet.leynen@cirkant-vzw.be
T. 014 44 81 51


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's