Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering

Samen met de aanmelder, het gezin en (nauw) betrokken steunfiguren gaan we met de methode ‘positieve heroriëntering’ aan de slag rond een situatie van verontrusting. Via een doelgericht programma met dialoog- en groepsgesprekken, herstelgesprekken en familiekringen zoeken we antwoorden op structurele problemen en uitdagingen. Op deze manier komen we tot gezamenlijke plannen en gedeelde afspraken. Met andere woorden: een dynamische onderneming!

Voor wie?

 • Voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 – 17 jaar.
 • Er woont minimaal 1 minderjarig kind nog thuis.
 • Het gezin woont in het arrondissement Turnhout, met uitzondering van volgende gemeenten: Laakdal, Westerlo, Herselt, Meerhout, Hulshout (voor deze gemeentes kan je aanmelden bij De Waaiburg in Geel).

De minderjarige cliënt, broers, zussen en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken worden rechtstreeks in de begeleiding betrokken.
Daarnaast hebben we ook bijzondere aandacht voor netwerkontwikkeling, zowel in de leefomgeving van de cliënt als in het persoonlijke en professionele netwerk.

Het gezin (h)erkent de situatie van verontrusting en wil aan verandering werken:

Er is m.a.w. een concrete aanleiding als basis voor de hulpvraag ( we werken met de feiten). Vaak is dit n.a.v. crisis of een concrete gebeurtenis, waardoor het gezin uit evenwicht is. Bij vaststelling van levende kwetsuren, wordt eerst een herstelgericht traject voorgesteld. Daarnaast moeten gezinnen bereid zijn om aan een intensief overlegproces mee te werken en daarbij de hulp willen inroepen van betrokken hulpverleners en/of steunfiguren.

De algemene doelstellingen die we nastreven met contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering:

 • De tijd tussen de hulpvraag en de opstart van de begeleiding is zo kort mogelijk (deze module werkt niet met wachtlijsten).
 • Alle gezinsleden zijn in de begeleiding betrokken, bevraagd en geresponsabiliseerd.
 • Ingrijpende voortgezette hulpverlening wordt zoveel mogelijk vermeden door het activeren van een ondersteunend persoonlijk netwerk.
 • In situaties van verontrusting zoeken we samen naar gepaste vormen van ondersteuning in het eigen netwerk. In samenwerking met de partners die deze gezinnen verwijzen, wordt gezocht hoe zij indien nodig terug een rol kunnen opnemen bij het einde van deze module.
 • Vanuit een gedeeld gedragen verantwoordelijkheid voorkomen dat deze gezinnen beroep moeten doen intensievere hulpvormen.

Wat doen we?

Gedurende 4 maanden zijn er gemiddeld 1 à 2 begeleidingscontacten per week met een gemiddelde duur van 1 uur. Het doel is om op korte termijn tot netwerkoverleg te komen. Om maximale resultaten uit de methodiek ‘Positieve Heroriëntering’ te halen, focussen we ons op een heroriëntering van het hele netwerk rondom het gezin. De gesprekken met ouders, jongeren of het ganse gezin vinden plaats in het gezin zelf en/of buitenshuis. De netwerktafels gaan steeds buitenshuis door.

Kenmerken

 •  Geen wachtlijst
 •  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
 •  Jongens en meisjes van 0-17 jaar
 •  10 cliënttrajecten CB ifv PH
 •  Brede Instap
 •  Jeugdrechtbank
 •  Gemandateerde voorzieningen: OCJ – VK

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's