Crisisbegeleiding & -verblijf

De kern:

In het heetst van de strijd liggen verwijten vaak open en bloot op tafel. In een crisissituatie grijpen we dat vast als werkpunten, samen met de kracht van jullie emotionele betrokkenheid als gezinsleden. Daarin schuilen immers de kansen die een crisis helpen ombuigen tot een veranderingsproces.

Intensiteit:

Crisisbegeleiding: meerdere contacten per week, gedurende vier weken, met 24/7 ondersteuning om de crisis het hoofd te bieden.
Crisisverblijf: mogelijkheid tot 24/7 opvang voor de jongere in onze residentie, gedurende maximum 2 weken. 
Intensieve trajecten dus, maar de doelstelling is dan ook om meer ingrijpende hulpverlening te voorkomen.

Wie wordt daar bij betrokken?

In een crisisbegeleiding worden alle gezinsleden betrokken. In geval van crisisverblijf bekijken we welke verwachtingen er eventueel zijn naast de opvang zelf.

Een beknopt overzicht van ons concrete hulpaanbod in crisissituaties vind je hieronder. Wil je meer info? Doorklikken dan maar.


Ons hulpaanbod in crisissituaties

Crisishulp aan huis

Crisishulp aan huis

Kortdurende, intensieve begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen die zich in een (pedagogische) crisissituatie bevinden. Er moet dringend iets gebeuren om een meer ingrijpende maatregel voor de jongere te voorkomen.

Crisisverblijf

Crisisverblijf

Jongeren in lopende begeleidingstrajecten kunnen terugvallen op het aanbod crisisverblijf. Hierdoor trachten we breuken in lopende begeleidingstrajecten of meer structureel ingrijpende maatregelen (zoals langdurig verblijf) te voorkomen. Ook jongeren die niet in een begeleidingstraject zitten, kunnen ...Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's