Breedsporige contextbegeleiding

Breedsporige contextbegeleiding is een antwoord op meerdere, op elkaar inwerkende gezinsproblemen die een structureel patroon vormen. Deze vorm van contextbegeleiding is een langer durend aanbod dat zich met een krachtgerichte aanpak op verschillende domeinen van de opvoedings- en leefsituatie richt. Hiervoor hanteren we verschillende methodieken, naargelang de hulpvraag of uitdaging.

Voor wie?

 • Voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 – 17 jaar.
 • Er woont minimaal 1 minderjarig kind nog thuis.
 • De gezinnen wonen in het arrondissement Turnhout, met uitzondering van volgende gemeenten: Laakdal, Westerlo, Herselt, Meerhout, Hulshout (voor deze gemeentes kan je aanmelden bij De Waaiburg in Geel).

De minderjarige cliënt, broers, zussen en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken worden rechtstreeks in de begeleiding betrokken. We schenken ook ook bijzondere aandacht aan netwerkontwikkeling, zowel in de leefomgeving van de cliënt als in het persoonlijke en professionele netwerk.

Het gezin herkent zich in volgende beschrijving:

 • Er is verandering wenselijk op meerdere vlakken, waardoor een langdurende integrale begeleiding waarschijnlijk noodzakelijk is:
 • De problemen die zich voordoen zijn zodanig chronisch, veelvuldig en bestrijken verschillende levensdomeinen, wat een afbakening van hulpvragen moeilijk maakt.
 • De persoonlijke problematiek van betrokkenen maakt dat een kortdurende begeleiding niet aangewezen is.
 • Eigen krachten binnen de context en/ of een steunend netwerk zijn minder zichtbaar of afwezig.
 • Er kan weerstand zijn tegen de hulpverlening.

De hulpverlening sluit af als er terug voldoende leefbaarheid en stabiliteit geïnstalleerd is in het gezin. Zowel het gezin als de leefomgeving geven daarbij aan dat hulpverlening op dat moment niet langer nodig is.

Wat doen we?

In gezinnen met complexe en ernstige opvoedingsproblemen, waar een aanklampende hulpverlening wenselijk is, loopt een begeleiding doorgaans voor minimaal 12 maanden. Er zijn gemiddeld 1 à 2 begeleidingscontacten per week met een gemiddelde duur van 2 uur. De gesprekken met ouders, jongeren of het ganse gezin vinden plaats in (de ruimere context van) het gezin zelf. Daarnaast worden indien nodig ook gesprekken, activiteiten of projecten op maat van het gezin, buitenshuis gepland.

45 dagen na aanvang van de begeleiding wordt samen met het gezin een doelenplan opgesteld. Na 6 begeleidingsmaanden worden doelstellingen telkens geëvalueerd en bijgestuurd. Bij afronding van de begeleiding kan nazorg worden geactiveerd in functie van de opvolging van gemaakte afspraken en van de activering van netwerkpersonen in het kader van opvolging en mogelijke vervolghulp.

Kenmerken

 •  Interne wachtlijst
 •  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
 •  Jongens en meisjes van 0-17 jaar
 •  25 cliënttrajecten CB BS
 •  Andere hulpverleners (vb CGG, OCMW, psychiatrie, …)
 •  Brede Instap
 •  Jeugdrechtbank
 •  Gemandateerde voorzieningen: OCJ – VK

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's