CANO studiowonen
Kamertraining & Contextbegeleiding

Voor wie?

  • Meisjes vanaf 16 jaar.
  • Een definitieve terugkeer naar het eigen gezin blijkt niet haalbaar.
  • De meisjes en hun gezin hebben meestal al andere hulpverleningsvormen doorlopen.
  • De voorgeschiedenis van de gezinnen kenmerkt zich vaak door onregelmatige gezinsstructuren en/ of ernstige traumata.
  • De problematiek speelt veelal op meerdere levensdomeinen: emotioneel-psychologisch, pedagogisch, relationeel, materieel, maatschappelijk, ...     

De jongeren kunnen rechtstreeks instromen in dit meer op zelfstandigheid gericht traject, maar ook een flexibele doorstroming vanuit het CANO Leefhuis behoort tot de mogelijkheden.

Wat doen we?

Studiowonen biedt jongeren een op maat ontwikkeld zelfstandigheidstraject. De studio’s zijn zodanig ingericht dat er een maximale oefenruimte wordt aangeboden om zelfstandig te leren leven. Autonoom Wonen is immers mogelijk een volgende stap in het traject van de jongere. Tegelijkertijd wordt via een ver doorgedreven mentorsysteem een persoonlijke relatie met de jongere opgebouwd die de mogelijkheid biedt om aan de slag te gaan met de onderliggende problematiek. Het gedrag en de problematiek worden geplaatst in een ruimer maatschappelijk kader en de jongere wordt meer geresponsabiliseerd naarmate de begeleiding evolueert.

De context van de jongere maakt onlosmakelijk deel uit van de begeleiding. De contextbegeleider gaat samen met het ganse gezin op weg. Centraal in de contextbegeleiding staat het opnieuw verbinding maken met of het verstevigen en bevorderen van de onderlinge communicatie met het kerngezin en de ruimere leefomgeving. Mogelijk komt ook het eigen verhaal van de ouders aan bod en kan op die manier ‘over generaties heen’ en toekomstgericht gewerkt worden. Er is vanzelfsprekend veelvuldig overleg met de ouders rond opvoedkundige aspecten.

Daarnaast is een algemene leeftijdsadequate ontwikkeling van de jongere een belangrijk aandachtspunt. In eerste instantie wordt gewerkt naar aansluiting bij het reguliere onderwijssysteem. Indien dit echter niet haalbaar is, wordt een dagprogramma op maat aangeboden. Dit programma heeft als uiteindelijk doel de jongere te reïntegreren in het reguliere systeem.

Kenmerken

  •  Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  •  Jongens en meisjes van 17-19 jaar
  •  6 cliënttrajecten Verblijf  ‘Studiowonen’ + hoog intensieve contextbegeleiding & ondersteunende begeleiding
  •  Instap via Intersectorale Toegangspoort (ITP)

Gerelateerde urls


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's