Leerprojecten

Voor wie?

De doelgroep van CAFT bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn. De opdracht wordt gegeven vanuit een gerechtelijke instantie.

Wat doen we?

Evenals bij gemeenschapsdienst gaat het bij leerprojecten om een sanctie voor een jeugddelict opgelegd als voorwaarde door het parket of als maatregel door de jeugdrechter. Bij een gemeenschapsdienst echter worden de handen actief uit de mouwen gestoken en gaat het dus om lijfelijke arbeid. Bij een leerproject ligt de nadruk op persoonlijkheidsvorming. Het is een manier om inzicht verhogend te werken in het eigen functioneren en de gevolgen ervan voor de omgeving. Anderzijds kan gewerkt worden aan (oefenen van) gedragsalternatieven. Binnen CAFT hebben we een aanbod van zes leerprojecten:

LP 10 uur

LP 10 uur betreft een groepsvorming opgedeeld in 4 groepssesies van 2 uur en een individuele sessie van 1 uur bij aanvang en afronding van het traject. Aanvullend worden er twee gesprekken op maat van de jongere en zijn ouders georganiseerd: een kennismakingsgesprek en een afrondingsgesprek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die een eerste of tweede keer in aanraking komen met politie of parket en waar geen onderliggende problematiek aanwezig is.

Doelstellingen

 • Focus op impact van de feiten voor
  • zichzelf
  • het slachtoffer
  • de maatschappij
  • hun toekomst.
 • Komen tot verantwoordelijkheid voor hun toekomstig gedag.

Slachtoffer in beeld - minderjarigen (SIB-m) 

SIB-m betreft een groepsvorming van 20 u, opgedeeld in 7 groepssessies van 2 à 2,5 u. Aanvullend worden een aantal gesprekken op maat van de jongere en zijn ouders georganiseerd: een kennismakingsgesprek en een afrondingsgesprek samen met de ouders en een individueel gesprek met de jongere bij aanvang van het leerproject, tussentijds en mogelijks aan het einde van het traject.

Doelgroep
SIB-m beschouwen we als het basispakket binnen het vormingsaanbod. Het is inzetbaar bij delicten waarbij slachtoffers betrokken zijn. Druggebruik is een tegenindicatie. De minderjarige moet de feiten minstens gedeeltelijk bekennen.     

Doelstellingen

 • Het vergoten van kennis en inzicht in slachtofferschap en schade;
 • Het versterken van het inlevingsvermogen in het slachtoffer;  
 • Stimuleren tot het opnemen van verantwoordelijkheid.

Leerproject Drugs

Het Leerproject Drugs is groepsvorming van 20 u, opgedeeld in 7 groepssessies van 2 à 2,5 u. Aanvullend worden een aantal gesprekken op maat van de jongere en zijn ouders georganiseerd: een kennismakingsgesprek en een afrondingsgesprek samen met de ouders en een individueel gesprek met de jongere bij aanvang van het leerproject, tussentijds en mogelijks aan het einde van het traject.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die drugfeiten en/of druggerelateerde feiten hebben gepleegd. Tegenindicaties om niet aan de vorming deel te nemen zijn:

 • de inhoud is niet gericht op de experimentele gebruiker;
 • het gaat om een vormingspakket en is geen alternatief voor een ambulante of residentiële therapie. 

Doelstellingen

 • Het verhogen van kennis omtrent drugs mbt de medische, emotionele en gerechtelijke aspecten;
 • Een exploratie van eigen attitudes, gevoelens en waarden;
 • Het verhogen van probleemoplossende vaardigheden.

Impuls

Het leerproject Impuls wordt verdeeld in een voorbereidende & afrondende groepssessie, een staptocht gedurende één dag en een tussentijdse evaluatie. Tot slot worden nog twee individuele sessies ingepland.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die impulsief reageren of die zich sterk laten beïnvloeden.

Doelstellingen

 • Het verhogen van inzicht en trainen van vaardigheden
 • Constructiever leren omgaan met risicovolle situaties

Over grenzen

Over Grenzen omvat een traject van 20 u vorming, opgedeeld in 4 groepsessies van 2,5 uur en 4 individuele gesprekken van 2 uur bij aanvang, tussentijds en bij afronding van het traject. Aanvullend worden er twee gesprekken met de ouders en de jongere georganiseerd bij de opstart en het afsluiten van het leerproject.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden en nood hebben aan vorming rond relaties en seksualiteit.

Doelstellingen

 • Stilstaan bij het stellen en overschrijden van grenzen binnen relaties en seksualiteit;
 • Bespreken van juridische info;
 • Zicht krijgen op de gevolgen voor het slachtoffer
 • Ontwikkelen van vaardigheden om gezonde relaties aan te gaan.

LP 40 uur

Het leerproject 40 u wordt opgebouwd door een combinatie van individuele en groepssessies en een aantal sessies samen met de context. Per traject kan de inhoud verschillen naargelang de noden van de jongere.  

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die reeds meerdere malen in aanraking kwamen met justitie of die ernstige feiten pleegden. De jongere ondervindt problemen op meerdere levensdomeinen en het is van belang om de context te betrekken.

Doelstellingen

 • Verhogen van inzicht rond oorzaken en gevolgen van delictgedrag
 • Verhogen van inzicht rond verantwoordelijkheid en het leren opnemen ervan
 • Trainen van vaardigheden om beter om te kunnen gaan met risicovolle situaties
 • Betrekken en aansterken van de context

Doorverwijzing

De leerprojecten kunnen door het parket (max 30 uren) opgelegd worden als voorwaarden en worden aangemeld bij CAFT met een kantschrift. Ook vanuit de JRB kan de vorming opgelegd worden als voorlopige (beschikking) of definitieve maatregel (vonnis). Een afschrift van de beschikking of het vonnis wordt bezorgd aan CAFT. 

Andere constructieve afhandelingsvormen?

Kenmerken

 •  Aanmelding door parket & Sociale Dienst Jeugdrechtbank

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's