Leerprojecten

Voor wie?

De doelgroep van CAFT bestaat uit delictplegers uit het arrondissement Turnhout, die op het moment van de feiten minderjarig zijn. De opdracht wordt gegeven vanuit een gerechtelijke instantie.

Wat doen we?

Evenals bij gemeenschapsdienst gaat het bij leerprojecten om een sanctie voor een als misdrijf omschreven feit (MOF) opgelegd door de jeugdrechter. Bij een gemeenschapsdienst echter worden de handen actief uit de  mouwen gestoken en gaat het dus om lijfelijke arbeid. Bij een leerproject ligt de nadruk op persoonlijkheidsvorming. Het is een manier om inzicht verhogend te werken in het eigen functioneren en de gevolgen ervan voor de omgeving. Anderzijds kan gewerkt worden aan (oefenen van) gedragsalternatieven. Binnen CAFT hebben we een aanbod van drie leerprojecten:

Slachtoffer in beeld - minderjarigen (SIB-m) 

SIB-m betreft een groepsvorming van 20 u, opgedeeld in 7 groepssessies van 2,5 u. Aanvullend worden een aantal gesprekken op maat van de jongere en zijn ouders georganiseerd: een kennismakingsgesprek, een tussentijdse evaluatie met de jongere individueel en een afrondingsgesprek.

Kennis
SIB-m beschouwen we als het basispakket binnen het vormingsaanbod. Het is inzetbaar bij delicten waarbij slachtoffers betrokken zijn. Druggebruik is een tegenindicatie. De minderjarige moet de feiten minstens gedeeltelijk bekennen.     

Doelstellingen

 • Het vergoten van kennis en inzicht in slachtofferschap en schade;
 • Het versterken van het inlevingsvermogen in het slachtoffer;  
 • Stimuleren tot het opnemen van verantwoordelijkheid.

Leerproject Drugs

Het Leerproject Drugs is groepsvorming van 20 u, opgedeeld in 7 groepssessies van 2,5 u. Aanvullend worden een aantal gesprekken op maat van de jongere en zijn ouders georganiseerd: een kennismakingsgesprek, een tussentijdse evaluatie met de jongere individueel en een afrondingsgesprek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren die drugfeiten en/ of druggerelateerde feiten hebben gepleegd. Tegenindicaties om niet aan de vorming deel te nemen zijn:

 • de inhoud is niet gericht op de experimentele gebruiker;
 • het gaat om een vormingspakket en is geen alternatief voor een ambulante of residentiële therapie. 

Doelstellingen

 • Het verhogen van kennis omtrent drugs mbt de medische, emotionele en gerechtelijke aspecten;
 • Een exploratie van eigen attitudes, gevoelens en waarden;
 • Het verhogen van probleemoplossende vaardigheden.

Individueel leerproject op maat (ILOM)

Het ILOM omvat een traject van 20 u vorming, verspreid over 10 sessies van 2u. De vorming wordt op maat gemaakt indien SIB-m niet aangewezen is o.w.v. :

 • de persoonlijkheid van de jongere (groepsgebeuren contraproductief);
 • finaliteit van de vorming (meer nood aan training dan aan inzicht verhoging);
 • soort feiten (seksueel, relationeel).

Doelstellingen

De doelstellingen worden per vorming bepaald, rekening houdend met de jongere en het gepleegde feit.

Doorverwijzing

De vorming kan opgelegd worden als voorlopige (beschikking) of definitieve maatregel (vonnis). Een afschrift van de beschikking of het vonnis wordt bezorgd aan CAFT. 

Andere constructieve afhandelingsvormen?

Kenmerken

 •  Aanmelding door parket & Sociale Dienst Jeugdrechtbank

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's