Begeleiding aan huis

De kern:

één van onze contextbegeleiders komt bij jou aan huis om samen te werken aan de problemen die zich stellen.

Intensiteit en duur van de begeleiding:

Dat hangt deels af van jouw hulpvraag, deels van de werkvorm die daar het beste bij aansluit en deels van de wijze waarop je er samen in slaagt om de problemen aan te pakken.

Wie wordt er bij de begeleiding betrokken?

Iedereen die een belangrijke rol vervult in jouw leven kan betrokken worden: gezin, familie, vrienden, school, sportclub, een goede buur, ...

Een beknopt overzicht van de onze mobiele werkvormen. Meer info? Doorklikken maar. 


Onze mobiele werkvormen

Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering

Contextbegeleiding ifv Positieve Heroriëntering

Het gezin, steunfiguren en de verwijzer gaan onder onze begeleiding samen aan de slag rond een verontrustende situatie. Doel: tot gezamenlijke plannen en gedeelde afspraken komen om de situatie onder controle te krijgen.

Laag intensieve contextbegeleiding -12

Laag intensieve contextbegeleiding -12
Jonge kinderen - ernstige verontrusting

Dit aanbod is specifiek gericht op gezinnen met jonge kinderen waarbij er sprake is van een verontrustende leefsituatie & dreigende uithuisplaatsing. We werken aan de oorzaken van verontrusting en proberen we een meer ingrijpende maatregel te voorkomen.

Breedsporige contextbegeleiding

Breedsporige contextbegeleiding

Een langduriger hulpaanbod dat een antwoord biedt op meerdere, op elkaar inwerkende gezinsproblemen die een ingebakken patroon vormen. We vertrekken vanuit aanwezige krachten in het gezin, waarbij we de rol die elk gezinslid speelt zichtbaar helpen maken. Op ieders tempo. Zo kort mogelijk, zo lang als nodig.

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Een begeleidingsaanbod voor jongeren die op het kantelpunt naar zelfstandig leven staan. Begeleiding op maat die de eigen woon- en levenskwaliteit helpt ontwikkelen en verbeteren. Vertrekpunt zijn de eigen krachten, de keuzes die je maakt en de beschikbare ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

Hoog intensieve contextbegeleiding

Hoog intensieve contextbegeleiding
Doelgroep CANO-jongeren

Dit hulpaanbod is afgestemd op ernstige probleem- situaties die gepaard gaan met verregaand grens- overschrijdend gedrag. Onze CANO-werking kan zeer flexibel antwoord bieden op verschillende noden in het begeleidingstraject: ondersteunende begeleiding, crisisverblijf, dagbesteding, time-out, therapeutisch...Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
FC Cirkant trapt op doel!

FC Cirkant trapt op doel!

#Re-Act #Sportproject #CANO