Laagintensieve Contextbegeleiding

Via een afgebakend hulpaanbod werken we met het gezin en belangrijke betrokkenen actief samen rond een aantal opvoedkundige uitdagingen en concrete doelstellingen.

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 – 17 jaar, waarvan minimaal 1 minderjarig kind nog thuis woont. De minderjarige cliënt, broers, zussen en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken worden rechtstreeks in de begeleiding betrokken. We schenken ook bijzondere aandacht aan netwerkontwikkeling, zowel in het persoonlijke en professionele netwerk als in de leefomgeving van de cliënt.

De gezinnen wonen in het arrondissement Turnhout, met uitzondering van volgende gemeenten: Laakdal, Westerlo, Herselt, Meerhout, Hulshout (voor deze gemeentes kan je aanmelden bij De Waaiburg in Geel).

 

De problemen die een gezin ervaren zijn concreet en benoembaar. We denken bijvoorbeeld aan:

 • gezinnen waarbij een specifiek probleem (vb. spijbelen, grensoverschrijdend gedrag, …) zodanig op de voorgrond komt dat het gezin ondersteuning nodig heeft om zijn evenwicht terug te vinden.
 • gezinnen waarbij opvoedkundige situatie(s) moeilijk lopen en/of een aantal specifieke opvoedkundige vaardigheden moeten versterkt worden. Bijvoorbeeld: verschillende opvoedingsaanpak tussen ouders, moeilijke gezinsrelaties of ernstige conflicten, grensoverschrijdend gedrag, uitdagingen in een nieuw samengesteld gezin, onenigheid rond omgangsregeling,

Hoewel problemen als ernstig worden ervaren, is het haalbaar om op afgebakende deelgebieden concrete doelstellingen te formuleren. Ouders en/of jongeren zijn in staat een concrete hulpvraag te formuleren en zijn bereid om hun problemen met de hulp van een contextbegeleider zelf verder in het gezin aan te pakken.

Indien er zich problemen voordoen op verschillende levensdomeinen (multiproblem), moet het gezin beschikken over een netwerk dat (terug) kan geactiveerd worden zodat de begeleiding zich maximaal kan toeleggen op de opvoedingssituatie.

 

De algemene doelstellingen die we nastreven in een begeleiding van 6 maanden:

 • De ouderlijke vaardigheden zijn versterkt.
 • Er is een evenwichtige relatie tussen ouders en jongere.
 • De jongere verblijft in een stabiel opvoedingssysteem.
 • Het algemeen welbevinden van de jongere is zichtbaar verbeterd. 

 

Wat doen we?

Gedurende 6 maanden laag intensieve contextbegeleiding zijn er gemiddeld 1 à 2 begeleidingscontacten per week met een gemiddelde duur van 1 uur. De gesprekken met ouders, jongeren of het ganse gezin vinden plaats in het gezin zelf. Daarnaast worden indien nodig ook gesprekken, activiteiten of projecten op maat van het gezin, buitenshuis gepland.

Kenmerken

 •  Interne wachtlijst
 •  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
 •  Jongens en meisjes van 0-17 jaar
 •  8 cliënttrajecten CB Li
 •  Andere hulpverleners (vb CGG, OCMW, psychiatrie, …)
 •  Brede Instap
 •  Jeugdrechtbank
 •  Gemandateerde voorzieningen: OCJ – VK

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's