Hoog intensieve contextbegeleiding
Doelgroep CANO-jongeren

Hoog intensieve contextbegeleiding is afgestemd op ernstige probleemsituaties die gepaard gaan met verregaand grensoverschrijdend gedrag (agressie, automutilatie, druggebruik, prostitutie, delicten, …). Breuken en kwetsuren op tal van levensdomeinen zorgen daarbij voor zeer hoge kwetsbaarheid, nieuwe uitsluiting en gebrek aan een geëngageerde context.

Het aanbod omvat een intensieve, integrale begeleiding die erop gericht is om de jongere en zijn/haar context mee te nemen in een gediversifieerd hulpaanbod dat (her)verbinding binnen het gezin centraal stelt. Cruciaal hierbij is het geloof in de positieve mogelijkheden en oplossingscapaciteiten van de jongere, van zijn/ haar ouders en andere gezinsleden. We starten vanuit een expliciet gezamenlijk engagement om ontstane breuken te herstellen en te voorkomen.

Voor wie?

 • Voor gezinnen met jongeren van 12 – 19 jaar.
 • Er woont minimaal 1 minderjarig kind nog thuis.
 • De gezinnen wonen in het arrondissement Turnhout.

De minderjarige cliënt, broers, zussen en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken worden rechtstreeks in de begeleiding betrokken. We schenken bijzondere aandacht aan netwerkontwikkeling, zowel in de leefomgeving van de cliënt als in het persoonlijke en professionele netwerk.

Ook jongeren met een ‘bijkomende erkenning’  (uitstromers gemeenschapsvoorziening), op een wachtlijst van een gemeenschapsvoorziening of met een complexe problematiek kunnen voor deze module worden aangemeld. Voor deze jongeren ligt onze actieradius iets ruimer dan het arrondissement Turnhout.

Onderstaande problematieken zijn herkenbaar en vormen deel van de hulpvraag:

 • Complexe gedrags- en emotionele problematiek op verschillende levensdomeinen.
 • De problemen die zich voordoen zijn zodanig chronisch, veelvuldig en bestrijken verschillende levensdomeinen, wat een afbakening bemoeilijkt. Meer intensieve en langdurige hulp is aangewezen.
 • De persoonlijke problematiek van betrokkenen maakt dat een intensieve en langdurige ondersteuning nodig is.
 • Eigen krachten binnen de context en/ of een steunend netwerk zijn minder zichtbaar of afwezig.
 • Er kan weerstand zijn tegen de hulpverlening.

De hulpverlening sluit af als er terug voldoende leefbaarheid en stabiliteit geïnstalleerd is of er alternatieve perspectieven kunnen worden aangeboden.

Wat doen we?

De CANO-begeleiding begint bij het eerste persoonlijk contact met het cliëntsysteem, dat plaatsvindt binnen de twee weken na de aanmelding/toewijzing of na het engagement tot opstart. Dit contact is de start voor het assessment van kansen en bedreigingen, het opsporen van hulpbronnen en het ontwikkelen van het netwerk. Dit assessment gebeurt in eerste instantie met de direct betrokken mensen, maar breidt zich zo snel mogelijk uit naar een bredere steunkring.

De hulpverlening gebeurt in de eigen leefomgeving. Ze zet in op de eigen krachten en oplossingsmogelijkheden van het cliëntsysteem en vertrekt vanuit een expliciet gezamenlijk engagement van alle betrokkenen om ontstane breuken te herstellen en nieuwe breuken te voorkomen. Elk ander mogelijk aanbod in een cliënttraject (ondersteunende begeleiding, residentiële opvang, alternatieve dagbesteding…) is erop gericht zichzelf weer af te bouwen.

De onderhandeling met de jongere, het sociaal netwerk en het professioneel netwerk leidt tot een doelenplan voor zeer intensieve hulpverlening met frequente contacten in functie van situatie en noden. De hieraan gekoppelde acties zijn richtinggevend en niet haarscherp vast te leggen wegens de voortdurende accentverschuivingen of vernieuwingen in problematiek en de daarbij horende benadering.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vaste componenten (minimaal zes contacten per week, waarvan minstens twee face-to-face) en de snel invoegbare componenten van de begeleiding: zie "cano-protocol-omschrijving-van-de-methodiek".

Kenmerken

 •  Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
 •  Jongens en meisjes van 12-19 jaar
 •  15 cliënttrajecten hoog intensieve contextbegeleiding
 •  Instap via Intersectorale Toegangspoort (ITP)

Gerelateerde urls


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's