Innovatief project HCA

Innovatief project HCA
Herstelgericht werken in de begeleidingscontext (sept '14 - aug '15)

Herstelgericht werken in een hulpverleningscontext

Er kan advies gevraagd worden aan CAFT i.f.v. een herstelgerichte benadering van dit conflict (consult) of er kan bewust geopteerd worden voor een CAFT-tussenkomst wanneer dit een meerwaarde betekent in het conflict (bemiddeling tussen dader & slachtoffer).

De keuze voor een externe tussenkomst dient bewust gemaakt te worden en wordt bij voorkeur zoveel mogelijk binnen de begeleiding (en het conflict) opgenomen. Aangezien een conflict zaken in beweging zet, kan dit een belangrijk groei- of veranderingsmoment vormen. Het biedt waardevol werkmateriaal voor begeleiders.

Er is bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het herstelgericht gedachtengoed in de Gemeenschapsinstelling de Kempen. Daarnaast willen we de vinger aan de pols houden m.b.t. de vertaalslag van dit herstelrecht naar andere settings in de ruime jeugdhulp: vragen vanuit CLB m.b.t. conflicten in scholen, vragen van pleeggezinnendienst n.a.v. conflicten in gezinnen (telkens weer: afgebakend conflictmateriaal, klachtwaardige conflicten…).


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's