Een nieuw jaar… een nieuwe module…

Een nieuw jaar… een nieuwe module…

Najaar 2020 kregen we een oproep voor uitbreiding van een nieuwe module in de bus: contextbegeleiding Signs of Safety (SofS).

Vanuit onze ervaring met begeleidingen die zich focussen op veiligheid in het gezin (vb. LiCB-12) voelden we ons onmiddellijk aangesproken. Met vereende krachten schreven we aan een projectvoorstel. Eind oktober kregen we het goede nieuws dat ons projectvoorstel aanvaard werd. Tegelijk bouwen we ons LiCB-12 aanbod om zodat we vanaf nieuwjaar 9 modules Signs of Safety (of kortweg: SofS) kunnen aanbieden. Uit onze afdelingen Ciris en Mobiel  bouwen we een klein team van nieuwe en ervaren hulpverleners. Deze uitbreiding geeft ons ook de unieke kans om ons aanbod contextbegeleiding in Ciris te versterken. De uitbreiding kadert in een proefperiode om in alle regio’s de praktijk in het werken met Signs of Safety op te bouwen. Er volgt een mogelijke uitbreidingsronde in 2024. Er waren veel geïnteresseerde organisaties in onze provincie met heel wat ervaring en expertise. We zijn dan ook erg blij dat ons projectvoorstel het gehaald heeft en we er ten volle in mogen duiken. Bij de uitbreiding wordt ook een ‘lerend netwerk’ opgestart en een  flankerend vormingsaanbod vanuit Opgroeien.

Signs of Safety is een benaderingswijze van hulpverlening die ontwikkeld werd door Andrew Turnell, Steve Edwards, Sonja Parker en anderen. De methode helpt om op een krachtgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen in gevaar is. De kern van de methode is een sterke samenwerking met ouders, kinderen en alle betrokkenen rondom het gezin. Het doel van onze samenwerking is concreet en ondubbelzinnig: het samen bloot leggen, doorbreken en oplossen van onveilige situaties in huis. We komen op voor een veilige, omringende en liefdevolle omgeving voor kinderen en jongeren waarbij we uithuisplaatsing willen voorkomen. Onze focus ligt op urgente risico’s die de veiligheid en/of ontwikkelingskansen van de minderjarige(n) (0-18 jaar) bedreigen. We werken met situaties die opgevolgd worden door een consulent in een procedure maatschappelijke noodzaak (GV) of binnen het gerechtelijk kader (SDJ). Als de situatie zodanig onveilig is of er is nood aan een time-out, voorzien we in samenspraak met het gezin en hun context in een tijdelijk verblijfsaanbod buitenshuis. Als het kind bij de start van de begeleiding niet thuis verblijft, maken we samen een plan om het kind ‘terug op weg naar huis’ te realiseren.

 

Gallery images:

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's