Samenwerkingsverband Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Samenwerkingsverband Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Vanaf november 2018 wordt onze jeugdhulp in de Kempen structureel versterkt. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, trok in totaal 15 miljoen euro uit om 15 regionale samenwerkingsverbanden op te starten die de verbinding tussen voorveld, brede instap en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanzienlijk moeten versterken met het project 1Gezin1Plan. 

De Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp met een hulpaanbod voor jongeren en gezinnen (kortweg RTJ) wordt in onze regio door ruim 20 organisaties aangeboden. Deze organisaties behoren tot verschillende sectoren: Kind & Gezin (K&G), Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Algemeen Welzijnswerk (CAW), Geestelijke Gezondheidszorg (CGG),  Bijzondere Jeugdzorg & Jongerenwelzijn (OVBJ, OOOC, OCJ…), Zorgsector personen met een handicap (VAPH)…

Om in regio Kempen een projectvoorstel voor deze uitbreiding in te dienen werd samenwerkingsverband ‘Trefplaats Jeugdhulp’ opgestart, met 32 organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap die willen samenwerken om Jeugdhulp beter toegankelijk te maken. Trekker van het project is CAW De Kempen.

Ook in onze regio kunnen de wachttijden voor verschillende vormen Jeugdhulp oplopen van minimaal enkele maanden tot zelfs meer dan een jaar. Omdat ‘op een wachtlijst staan’ amper meerwaarde biedt, willen we met de Trefplaats explicieter inzetten op een ruimer direct beschikbaar aanbod wanneer er een wachttijd is of wanneer nog niet duidelijk is wélk hulpaanbod het best geschikt is.

Om de toegang structureel te verbeteren, om de impact van de investering optimaal te meten en afstemming tussen het divers Jeugdhulpaanbod te verbeteren, werd er vanuit de overheid voor gekozen om in eerste fase in een aaneengesloten gebied van ca. 250.000 inwoners te werken en pas nadien in heel de regio.

Ons werkingsgebied bij opstart zijn 12 gemeenten in de Kempen, die samen ruim 250.000 inwoners tellen. Dit zijn de gemeenten:  Turnhout, Mol, Geel, Herentals, Arendonk, Oud- Turnhout, Dessel, Balen, Meerhout, Laakdal, Herselt, Olen. In dit werkingsgebed wonen zo’n 57% van onze inwoners van het arrondissement Turnhout en moeten we met de bijgekomen middelen jaarlijks minimaal 200  gezinnen méér kunnen ondersteunen.

 

Nieuwe samenwerking in een nieuw intersectoraal hulpverleningsteam

Voor deze bijkomende hulpverlening werd een nieuw team gevormd. Dit team bestaat uit 17 mensen die tewerkgesteld zijn in verschillende organisaties [1], wat meteen een meerwaarde biedt voor meer afstemming en meer beschikbare expertisen en flexibele hulp. Er wordt ingezet op een eerstelijnspsychologische functie en op diagnostiek. Daarnaast maken we graag gebruik van de samenwerking met Burgersaanzet: een consortium van vijf organisaties voor vrijwilligers. Een bijkomend aanbod voor direct beschikbare hulp en samenwerking…

We ontwikkelen een nieuw, bijkomend hulpaanbod dat in een vroeg stadium van hulpvragen kan ingezet worden: een KRACHTWERK(T) traject. Dit hulpaanbod richt zich specifiek op (eerste) hulpvragen waarvoor er in samenwerking met gezinnen een plan van aanpak met flexibele hulp kan opgemaakt worden. Kan er wél een RTJ typemodule opgestart worden, dan

Want KRACHTWERK(T) !

We geloven in de kracht van gezinnen en in de kracht van professionals. Met dit aanbod willen we gezinnen helpen de regie over hun leven te behouden en nodige ondersteuning te vinden. We willen bijdragen aan het herstel van het gewone leven en kiemen leggen voor duurzame verandering. We werken rond concrete gezinsnoden én aandacht voor alle levensgebieden. Hiervoor willen we niet alleen samenwerken met gekende partners in de Jeugdhulp, maar ook met mensen, diensten en organisaties in de nabije omgeving rondom de gezinnen zélf: eigen netwerk, zorgaanbieders & huisartsen, verenigingen en diensten, Huis van het Kind, OCMW…

We hopen dat gezinnen na de samenwerking versterkt zullen zijn in hun oplossingsgerichte competenties en dat een groot deel van de gezinnen na de flexibele samenwerking misschien géén verdere hulpvraag meer zal stellen.

 

[1] CAW De Kempen, CKG Lentekind, De Waaiburg, Ter Loke, Cirkant, OOOC ‘t Kruispunt, CGG De Kempen, MFC Oosterlo en Burgersaanzet: EKC, Lus, ATK, Magenta en Domo

Gallery images:
alt=

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's