NAFT Kempen - i.s.m. Arktos en WEB
Naadloze Flexibele Trajecten bij schoolse problemen

Voor wie?

Voor leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun schoolse situatie, waarvoor een externe tussenkomst aangewezen is om perspectief te zoeken en te bieden, zowel tav leerling als tav de school. De oorzaak hiervoor kan liggen in een gebrek aan vaardigheden of in een (groeiend) gebrek aan motivatie, maar kan ook wortels hebben in een problematische of vertontrustende thuissituatie.

 Gericht op scholen in het gewoon en het buitengewoon onderwijs, voltijds of deeltijds, erkende vormingen en de leertijd, die werken met deze kwetsbare leerlingen en die opteren voor een externe tussenkomst via een NAFT.

Wat doen we?

Een NAFT kan preventief of curatief ingezet worden voor één of meer leerlingen samen of met één of meer scholen samen. Ieder traject wordt, afhankelijk van de nood, ingevuld op maat van een jongere, een klas of school. Het gemeenschappelijke doel is - opnieuw of sterker - aansluiting vinden bij een schoolloopbaan. Het is zo gericht op het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten.  Een NAFT werkt verbindend en herstelgericht tussen leerling en school en geeft op die manier perspectief. De concrete doelstellingen, proces en methodieken die in een traject gehanteerd worden zijn zeer divers en er dient rekening gehouden te worden met leeftijd, context, capaciteiten.

Manier van werken

Een naadloos flexibel traject kan erg divers ingevuld worden.  Zowel de duur als de inhoud wordt op maat van de leerling en de onderwijsinstelling ingevuld en kent in principe een opstart en afbakening via een rondetafel. Achtergrond, motivatie, werkpunten (oa. via de doelenpyramide) maar vooral ook engagementen van beide zijden worden besproken.

 De eerste insteek bij een NAFT-traject is een individuele begeleiding en vorming om te werken aan concrete doelstellingen die bepaald worden in samenspraak met verschillende betrokken partijen (leerling, ouder(s), school, CLB, eventueel klasgenoten). Afhankelijk van de nood (mbt inhoud of mbt intensiteit) wordt er ingezet op groepsvorming.  De individuele en groepsvorming kan gericht zijn op weerbaarheid, sociale en/of schoolse vaardigheden, werkattittude.

Herstelgericht werken nav een conflict op school, tussen leerlingen of van een leerling tav leerkrachten : het kan de kern zijn van een traject of het kan er een deel van uitmaken. De manier waarop er herstelgericht gewerkt kan worden dient verkend te worden met betrokken partijen.

Een leerling maakt steeds deel uit van een groep/klas en communicatie rond het gelopen traject dient met zorg voorbereid te worden. De herinstap in school en klas is dan ook een essentiële stap die bij het traject hoort en niet zo maar "een afronding".  

Naast het versterken van leerkrachten, merken we vanuit jaren werken met het lang programma school time-out dat op beleidsniveau een aantal zaken kunnen gesignaleerd worden. Dat dit voor iedere school verschillend is, mag duidelijk zijn. We merken dat zeker de herstelbemiddeling een andere licht kan werpen op bv. veiligheid in een school, dat communicatie rond grensoverschrijdend gedrag van jongeren belangrijk kan zijn in de communicatie met (ouders van) leerlingen die niet direct 'dader' of 'slachtoffer' waren maar voor wie het wel zijn impact heeft. Het belang van leerkrachten die op één lijn staan: het zijn dingen die de voorbije jaren alvast vanuit enkele dossiers onderwerp van (beleids)gesprekken waren.

Als laatste aandachtspunt willen we het vanzelfsprekend betrekken van de context bij een NAFT-traject benoemen. Ze moeten zo sterk mogelijk betrokken worden bij het traject, ook -of misschien vooral- ouders die hierrond weerstand hebben.

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen gebeuren door het CLB of de school en worden opgenomen door onze collega's van Arktos. Voor vragen en aanmeldingen kan u terecht op het volgende adres:

naftkempen@arktos.be


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's