CANO leefhuis
Verblijf & Contextbegeleiding

Voor wie?

  • Meisjes, vanaf 13 jaar.
  • Meestal hebben ze al andere hulpverleningsvormen doorlopen in de jeugdhulp.
  • De voorgeschiedenis van de gezinnen kenmerkt zich vaak door onregelmatige gezinsstructuren en/ of ernstige traumata. 
  • De problematiek speelt veelal op meerdere levensdomeinen: emotioneel-psychologisch, pedagogisch, relationeel, materieel, maatschappelijk, ...

Wat doen we?

Het Leefhuis biedt op maat ontwikkelde residentiële hulpverlening aan meisjes. De hulpverlening wordt vanuit een context-systeemgerichte invalshoek benaderd. De individuele hulpverlening van de jongere wordt met andere woorden gezien in relatie tot haar context en het ruimere maatschappelijke gebeuren. De hulpverlening van het Leefhuis beoogt in eerste instantie een re-integratie van de jongere in haar context. Indien dit niet volledig mogelijk of verantwoord is, dan toch gedeeltelijk.  

De leefgroep van het CANO-centrum biedt een tijdelijke, al dan niet volledig vervangende, woon- en leefomgeving. Een doordeweekse sfeer geeft de garantie dat de jongeren - door de plooien van het samenleven heen - allerlei zaken leren en dat er met hen een relatie kan worden uitgebouwd. De leefgroep kan ook gezien worden als een leergroep waar er tijd en ruimte is voor individuele sociale weerbaarheid, assertiviteit, conflicthantering, …  

Tegelijkertijd is de benadering erg individueel gericht en wordt er gewerkt met een ver doorgedreven mentorsysteem. De individuele begeleider - gesteund door het team - is verantwoordelijk voor de continuïteit in het hulpverleningsproces en bouwt een traject op maat uit. Het opbouwen van een persoonlijke relatie met de cliënt is meer dan vanzelfsprekend. Hoewel deze band vertrekt vanuit een professionele basis, moet de jongere ze aanvoelen als authentiek, echt en vooral loyaal aan het eigen gezinssysteem.

De contextbegeleider gaat samen met het ganse gezin op weg. Centraal in de contextbegeleiding staat het opnieuw verbinding maken met en het verstevigen/ bevorderen van de onderlinge communicatie met het kerngezin en de ruimere leefomgeving. Mogelijk komt ook het ‘eigen verhaal’ van de ouders aan bod en kan op die manier ‘over de generaties heen’ en toekomstgericht gewerkt worden. Er is vanzelfsprekend ook veelvuldig overleg met de ouders rond opvoedkundige aspecten.

Daarnaast is ook de algemene, leeftijdsadequate ontwikkeling van de jongere een belangrijk aandachtspunt. In eerste instantie wordt gewerkt naar aansluiting bij het reguliere onderwijssysteem. Indien dit niet haalbaar is, wordt een dagprogramma op maat aangeboden. Dit programma heeft als uiteindelijk doel om de jongere te re-integreren in het reguliere systeem.

Kenmerken

  •  Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  •  meisjes van 12-19 jaar
  •  4 cliënttrajecten Verblijf ‘Leefhuis’ + hoog intensieve contextbegeleiding + ondersteunende begeleiding
  •  Instap via Intersectorale Toegangspoort (ITP)

Gerelateerde urls


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's