Krachtwerk(t) - 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Word je geconfronteerd met een (lange) wachttijd voor onze rechtstreeks toegankelijke modules contextbegeleiding, dan is er, afhankelijk van je woonplaats, mogelijk een alternatief om de wachttijd te overbruggen en samen te werken: KRACHTWERK(T) gaat met gezinnen aan de slag om vanuit hun vragen, krachten en indien gewenst in samenwerking met anderen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het moment.

 

Wat doen we ?

KRACHTWERK(T) is een nieuw hulpaanbod ‘in afwachting van of alternatief op’ de opstart van een rechtstreeks toegankelijke module Jeugdhulp (RTJ) van één van de zes sectoren in de  Integrale Jeugdhulp.

Met KRACHTWERK(T) werken we met gezinnen samen rondom concrete gezinsnoden en binnen diverse levensgebieden, waarbij we veel zorg besteden aan het tot stand komen van een  transparante  samenwerkingsrelatie en een proces voor vraagverduidelijking & beeldvorming door het gezin. Samen werken we aan de opmaak van een helder Gezinsplan (zie schema).

Hier kunnen door het gezin andere mensen bij betrokken worden: eigen netwerk, professionele hulp- en dienstverleners, zorgaanbieders, mensen, diensten en organisaties uit de nabije omgeving…  Ook tijdens de uitvoering van het Gezinsplan blijven we betrokken. We willen gezinnen helpen de regie over hun leven te behouden en gepaste ondersteuning te vinden.

Een traject duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. We werken met ‘bekwame spoed’ en doen een appel op aanwezige en aanspreekbare krachten. We hopen dat gezinnen na de samenwerking versterkt zullen zijn in hun oplossingsgerichte competenties en dat een deel onder hen na de KRACHTWERK(T) samenwerking mogelijk géén vraag meer heeft voor bijkomende jeugdhulp

 

Partners

KRACHTWERK(T) is een aanbod van Trefplaats Jeugdhulp, een regionaal samenwerkingsverband  van Jeugdhulpaanbieders uit verschillende sectoren. We willen de toegang tot de jeugdhulp verbeteren in een afgelijnd werkingsgebied van 12 Kempense gemeenten.

Waarom dit vooralsnog niet in héél de Kempen aangeboden wordt, is omdat dit over een nieuw proefproject gaat met een afgebakend budget waar veel organisaties en diensten bij betrokken zijn.

Voor wie?

  • Voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 – 25 jaar of er is een zwangerschap aan de gang.
  • De jongere & context die worden aangemeld wonen of verblijven in het arrondissement Turnhout.
  • Er is minimaal 1 gezinslid dat met KRACHTWERK(T) wil samenwerken aan het tot stand komen van een Gezinsplan.

 

Er zijn globaal gezien slechts twee redenen waarbij géén aanvraag kan gebeuren: 

  • Als er voor de jongere al een aanvraag gedaan is voor niet-rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ), vb. residentieel, intensief… 
  • KRACHTWERK(T) is géén crisishulp. Als er een inschatting is dat Crisishulp nodig is, dan kan de aanmelder beter het Provinciaal Crisisteam -18 contacteren (zie verder).

 

 

KRACHTWERK(T) aanmeldingen & info -  tel. 014-14 04 49

op maandag 13:00-16:00, donderdag 09:30-12:30 en vrijdag 09:30-12:30

 

Kenmerken

  •  Geen wachtlijst
  •  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  •  Jongens en meisjes van 0-17 jaar
  •  Brede Instap
  •  Gemandateerde voorzieningen: OCJ – VK

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's