Contextbegeleiding Signs of Safety (SofS)

Voor wie?

  • Voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waarbij er een sterke mate van verontrusting wordt vastgesteld en waarbij een uithuisplaatsing van de kinderen dreigt of reeds geïndiceerd is. Hierdoor ontstaat er een acute nood aan ondersteuning van het gezin en activering van het netwerk (persoonlijk en professioneel).
  • Het gezin wordt opgevolgd door een Gemandateerde Voorziening (OCJ of VK) binnen een ‘Mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ)
  • De consulent benoemt samen met het gezin de verontrusting en blijft actief op het gezin betrokken gedurende de begeleiding.
  • Ouders (en/of kinderen) zijn in staat een hulpvraag te formuleren en zijn bereid om hun problemen met de hulp van een contextbegeleider zelf verder in het gezin aan te pakken.
  • De situatie van verontrusting is voldoende veilig om een mobiele begeleiding op te starten. Als er onvoldoende veiligheid in huis is, kiezen we in samenspraak met het gezin voor tijdelijk verblijf buitenshuis. Als het kind bij de start van de begeleiding niet thuis verblijft, willen we het handelingsplan ‘terug op weg naar huis’ realiseren.

Wat doen we?

  • Wekelijks contact met het gezin (ouders & kinderen) en relevante betrokkenen. Een intensief begeleidingsaanbod, in frequentie afgestemd op de noden van het gezin in functie van de veiligheid van de kinderen. 
  • We werken samen op maat, aanklampend en trajectmatig. De begeleiding duurt tussen 4 en 8 maanden en met een frequentie 6 tot 12 netwerkberaden.
  • Samen werken we aan een actief veiligheidsplan: een plan dat de alledaagse leefomstandigheden rond een kind/jongere verandert zodat iedereen weet dat het kind/jongere veilig is wanneer er bepaalde zaken moeilijk lopen.

Aanmelding:

  • Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.
  • Open plaatsen worden rechtstreeks gemeld aan de prioritaire partners: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ)

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's