Stage lopen bij Cirkant

Jaarlijks lopen verschillende studenten stage op Cirkant. Onze teambegeleiders streven ernaar telkens aan het begin van het nieuwe kalenderjaar duidelijkheid te geven over het stageaanbod binnen hun teams voor het daaropvolgende academiejaar.

Doorgaans werken we met 2de en 3de-jaars, zodat de leer- en werkervaring binnen de bijzondere jeugdzorg ten volle kan worden benut. Dit zijn vaak langdurige en intenisieve stageperiodes waardoor we stagiairs de kans kunnen geven om, na een inloop- en kennismakingsperiode, stapsgewijs door te groeien naar individuele begeleidingstrajecten met cliënten in onze werking.

De stagebegeleiding en -evaluatie van de studenten ligt in handen van de teambegeleiders. Afwijkingen hierop zijn mogelijk, dit wordt steeds binnen het desbetreffende team bekeken.