AMIF-project NBMV
Ondersteuningsnetwerk NBMV Kempen

Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) zijn jongeren die noodgedwongen en zonder ouders of familie hun vaderland hebben moeten verlaten. Ze zijn op de vlucht voor structurele problemen en bedreigingen die hun persoonlijke integriteit hebben geschaad: oorlog, vervolging om etnische, politieke of persoonlijke redenen, uitbuiting,...

Voor zeer kwetsbare NBMV voorziet het project in integrale individuele begeleiding tot verzelfstandiging. Dit is een aanbod Contextbegeleiding ifv. Autonoom Wonen (CBAW) waarvoor Cirkant een exclusieve erkenning kreeg door Agentschap Jongerenwelzijn.

Het project voorziet in een brugfunctie naar gespecialiseerde hulp  rond ernstige problemen: Cirkant aanbod BJZ, Integrale Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, Solentra …

We organiseren vormingen rond zelfstandig wonen voor verschillende groepen en een vrijwilligerswerking om jongeren te koppelen aan vrijwillige buddy’s en steungezinnen (ook tijdens asielprocedure). Deze dragen bij tot het sociaal netwerk van de jongeren en hun integratie in de gemeente/streek.

We ondersteunen de toeleiding tot ondersteunende pleegzorg i.s.m. Pleegzorg Provincie Antwerpen. Het project zal bijdragen tot de werving/selectie van gezinnen en actief ondersteunen bij de verzelfstandiging van de jongere als die het gezin zal verlaten.

Tot slot werkt het project mee aan de uitbreiding  van divers woon- en verblijfsaanbod in onze regio, ifv. transitie naar zelfstandig wonen op de privémarkt en/of sociale huisvesting.

Contact & info

Pieter Luypaerts (coördinatie) 

      T. 014-44 81 61 | M.  0479 21 05 69 | E. pieter.luypaerts@cirkant-vzw.be

Peter Callens (eindverantwoordelijke)

      M. 0475 659 959 | E.  peter.callens@cirkant-vzw.be


Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
FC Cirkant trapt op doel!

FC Cirkant trapt op doel!

#Re-Act #Sportproject #CANO

Balletje trappen tegen onze topploeg?
Mail voetbal@cirkant-vzw.be!