Onze website krijgt binnenkort een

 

nieuwe look en een inhoudelijke facelift

 

Wij beperken ons dus eventjes tot de basisinformatie.

 

Kempens Ondersteunings- en

 

Begeleidingsnetwerk voor

 

Niet Begeleide Minderjarige

 

Vreemdelingen

 

Cirkant organiseerde 5 jaar lang mobiele en integrale woonbegeleiding voor niet begeleide buitenlandse minderjarige vluchtelingen die in het arrondissement Turnhout kwamen wonen (lees hier ons verhaal). De projectperiode en de financiŽle ondersteuning (Europees Vluchtelingenfonds - Jongerenwelzijn - provincie Antwerpen) liepen af in juni 2015. De actualiteit en een nieuwe erkenning door het Agentschap Jongerenwelzijn sterkten ons om opnieuw een projectvoorstel in te dienen bij het Europese AMIF-fonds.

 

Begin 2016 kregen we goed nieuws. Cirkant zal in samenwerking met Welzijnszorg Kempen en Pleegzorg Kempen een 'Kempens Ondersteunings- en Begeleidingsnetwerk voor NBMV' opstarten. Een beknopte toelichting van dit nieuwe project en de rol van de verschillende partners kan u hier lezen.

 

 

Info en aanmeldingsgegevens

 

rechtstreeks toegankelijke hulp

 

Aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp

~ pedagogisch profiel contextbegeleiding

~ modules:

     1)  module crisishulp aan huis 

     2)  module contextbegeleiding ifv positieve heroriŽntering

     3)  module laagintensieve contextbegeleiding

     4)  module breedssporige contextbegeleiding

 

OPEN PLAATS voor de module LAAGINTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING voor gezinnen met jonge kinderen in een situatie van verontrusting en dreigende uithuiszetting. Opstart voorzien voor half februari. Aanmelden ten laatste op 16/02/2017. Meer info te bekomen bij Ann Laurijssen op het nummer 014-40 10 34. Om een gezin aan te melden: vervolledig het onderstaande document en mail het beveiligd aan ons door.

~ indicatiestellingsformulier ifv aanmelding contextbegeleiding

   ! gelieve het ingevulde document enkel beveiligd te versturen !

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp arrondissement Turnhout 

contextbegeleiding in het arrondissement Turnhout

 

Voor rechtstreeks toegankelijke contextbegeleidingen (laagintensief en breedsporig) zijn er op dit moment geen open plaatsen in Cirkant.

Contextbegeleiding breedsporig: vanaf 1 juli is er een aanmeldingsstop - er worden geen indicatiestellingsformulieren opgenomen.

Contextbegeleiding laagintensief kortdurend: vanaf 1 juli is er een aanmeldingsstop - er worden geen indicatiestellingsformulieren opgenomen.

 

Toelichting: gezien de lange wachtlijsten willen we (in overleg met andere regionale aanbieders De Waaiburg en Ter Loke) gedurende een periode geen nieuwe aanmeldingen opnemen omdat de lange wachttijden voor gezinnen geen reŽel aanbod betekenen. Zodra we inschatten binnen het jaar een begeleiding te kunnen opstarten, zullen we dit via de website kenbaar maken.

 

We schatten in dat dit voor laagintensieve kortdurende contextbegeleiding relatief snel kan, voor de breedsporige contextbegeleiding zal een langere periode van aanmeldingsstop noodzakelijk zijn.

 

Vragen over de verschillende vormen van contextbegeleiding in onze regio?

intersectoraal infopunt contextbegeleiding: zie voor info in het menu links bovenaan de pagina

 

 

Info niet rechtstreeks toegankelijke hulp

     1)  contextbegeleiding autonoom wonen

     2)  hoogintensieve contextbegeleiding (CANO)

     3)  Cantel: verblijf en laagintensieve contextbegeleiding

     4)  CANO: verblijf en hoogintensieve contextbegeleiding

     5)  CANO: kamertraining en hoogintensieve contextbegeleiding